Er vallen opnieuw meer verkeersdoden in Vlaanderen. In 2014 vielen er naar schatting 400 doden op de Vlaamse wegen. In 2012 en 2013 waren dat er nog 384. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeerskunde (BIVV) die worden voorgesteld in Leuven. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) spreekt van een 'rampjaar' en zegt dat er 'impopulaire maatregelen' zullen nodig zijn. Zelf pleit hij voor de invoering van een rijbewijs met punten.

Het gaat dus opnieuw de verkeerde kant op. Terwijl het aantal verkeersdoden in Vlaanderen tussen 2000 en 2012 nog meer dan halveerde van 817 naar 384, trad in 2013 al een stagnatie op (ook 384 doden). Een teken aan de wand. En voor 2014 tonen de cijfers opnieuw een stijging.

Ver verwijderd van eigen doelstelling

Ben Weyts (N-VA), BELGA
Ben Weyts (N-VA) © BELGA

Het BIVV spreekt van naar schatting 400 doden. Het gaat om het aantal 'doden 30 dagen', dat zijn mensen die ter plaatse overlijden of binnen de 30 dagen na een ongeval. Met 400 doden blijft Vlaanderen nog ver verwijderd van de eigen doelstelling van maximaal 250 verkeersdoden in 2015 en niet meer dan 200 in 2020.

Zelfs de doelstelling van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid te halen, maximaal 324 doden tegen 2015, lijkt nu plots veraf.

De cijfers van het aantal mensen dat onmiddellijk overlijdt bij een ongeval, de 'doden ter plaatse', zijn sprekend. Dat aantal steeg in 2014 naar 336. Dat zijn 18 doden meer dan in 2013 of een stijging met 5,7 procent. Het aantal letselongevallen nam lichtjes af van 26.270 in 2013 naar 26.164 in 2014, of een daling met 227 ongevallen (-0,4 procent).

Daling in Vlaams-Brabant

Er zijn opvallende verschillen in de statistieken tussen de verschillende weggebruikers. Zo is er een grote daling van het aantal verkeersdoden bij ongevallen met lichte vrachtwagens (-16 of -31,4 procent) en met motorfietsers (-19 of -35,2 procent). Maar die daling staat in schril contrast met de grote stijging van het aantal verkeersdoden bij ongevallen met vrachtwagens (+30 doden of +54 procent) en met personenwagens (+43 of +35 procent). Ook het aantal doden onder de voetgangers steeg van 36 naar 41 in 2014, een stijging van bijna 14 procent.

Alleen de provincie Vlaams-Brabant kon een daling van het aantal verkeersdoden ter plaatse noteren (-6). In de rest van de provincies was er een toename. Die toename was het grootst in Oost-Vlaanderen (+12).

Hervormde rijopleiding

Een beetje morrelen in de marge zal niet volstaan, ik wil structureel ingrijpen.

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit (N-VA)

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts spreekt van 'gitzwarte cijfers' en van een 'rampjaar'. 'Voor een structurele daling van het aantal verkeersdoden hebben we structurele maatregelen nodig. Een beetje morrelen in de marge zal niet volstaan: het laaghangend fruit is al lang geplukt. Ik wil structureel ingrijpen'.

De N-VA-minister plant onder meer een hervormde rijopleiding en betere controles met onder andere ook meer mobiele trajectontroles. Weyts wil ook 'impopulaire maatregelen' niet schuwen. 'We moeten meer lef tonen. Ook de ambitieuze innovaties moeten we doorvoeren. Ook de impopulair maatregelen moeten we durven nemen. We gaan de Vlamingen om inspanningen vragen, maar mensenlevens zijn wel een inspanning waard.'

Weyts pleit alvast voor de invoering van een rijbewijs met punten, zoals ook in het Vlaams regeerakkoord staat. 'Niet om de gewone occasionele verkeersovertreder zoals u en ik te treffen. Wel om de veelplegers te treffen én om te zorgen voor een fundamentele mentaliteitswijziging. In het buitenland leidde het tot een daling van het aantal verkeersdoden tot en met 20 procent. Pakweg een tachtigtal doden minder, in Vlaanderen alleen al, is dat geen voldoende motivatie?' (Belga/AVE)

Er vallen opnieuw meer verkeersdoden in Vlaanderen. In 2014 vielen er naar schatting 400 doden op de Vlaamse wegen. In 2012 en 2013 waren dat er nog 384. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeerskunde (BIVV) die worden voorgesteld in Leuven. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) spreekt van een 'rampjaar' en zegt dat er 'impopulaire maatregelen' zullen nodig zijn. Zelf pleit hij voor de invoering van een rijbewijs met punten.Het gaat dus opnieuw de verkeerde kant op. Terwijl het aantal verkeersdoden in Vlaanderen tussen 2000 en 2012 nog meer dan halveerde van 817 naar 384, trad in 2013 al een stagnatie op (ook 384 doden). Een teken aan de wand. En voor 2014 tonen de cijfers opnieuw een stijging.Het BIVV spreekt van naar schatting 400 doden. Het gaat om het aantal 'doden 30 dagen', dat zijn mensen die ter plaatse overlijden of binnen de 30 dagen na een ongeval. Met 400 doden blijft Vlaanderen nog ver verwijderd van de eigen doelstelling van maximaal 250 verkeersdoden in 2015 en niet meer dan 200 in 2020. Zelfs de doelstelling van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid te halen, maximaal 324 doden tegen 2015, lijkt nu plots veraf. De cijfers van het aantal mensen dat onmiddellijk overlijdt bij een ongeval, de 'doden ter plaatse', zijn sprekend. Dat aantal steeg in 2014 naar 336. Dat zijn 18 doden meer dan in 2013 of een stijging met 5,7 procent. Het aantal letselongevallen nam lichtjes af van 26.270 in 2013 naar 26.164 in 2014, of een daling met 227 ongevallen (-0,4 procent). Er zijn opvallende verschillen in de statistieken tussen de verschillende weggebruikers. Zo is er een grote daling van het aantal verkeersdoden bij ongevallen met lichte vrachtwagens (-16 of -31,4 procent) en met motorfietsers (-19 of -35,2 procent). Maar die daling staat in schril contrast met de grote stijging van het aantal verkeersdoden bij ongevallen met vrachtwagens (+30 doden of +54 procent) en met personenwagens (+43 of +35 procent). Ook het aantal doden onder de voetgangers steeg van 36 naar 41 in 2014, een stijging van bijna 14 procent. Alleen de provincie Vlaams-Brabant kon een daling van het aantal verkeersdoden ter plaatse noteren (-6). In de rest van de provincies was er een toename. Die toename was het grootst in Oost-Vlaanderen (+12). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts spreekt van 'gitzwarte cijfers' en van een 'rampjaar'. 'Voor een structurele daling van het aantal verkeersdoden hebben we structurele maatregelen nodig. Een beetje morrelen in de marge zal niet volstaan: het laaghangend fruit is al lang geplukt. Ik wil structureel ingrijpen'.De N-VA-minister plant onder meer een hervormde rijopleiding en betere controles met onder andere ook meer mobiele trajectontroles. Weyts wil ook 'impopulaire maatregelen' niet schuwen. 'We moeten meer lef tonen. Ook de ambitieuze innovaties moeten we doorvoeren. Ook de impopulair maatregelen moeten we durven nemen. We gaan de Vlamingen om inspanningen vragen, maar mensenlevens zijn wel een inspanning waard.' Weyts pleit alvast voor de invoering van een rijbewijs met punten, zoals ook in het Vlaams regeerakkoord staat. 'Niet om de gewone occasionele verkeersovertreder zoals u en ik te treffen. Wel om de veelplegers te treffen én om te zorgen voor een fundamentele mentaliteitswijziging. In het buitenland leidde het tot een daling van het aantal verkeersdoden tot en met 20 procent. Pakweg een tachtigtal doden minder, in Vlaanderen alleen al, is dat geen voldoende motivatie?' (Belga/AVE)