PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking. In het meetpunt Roeselare Haven bedraagt het glijdend 24-uur gemiddelde om 10 uur 71 µg/m³, een fractie lager dan woensdag. Nog 28 andere meetpunten in Vlaanderen kleuren op de website geel, want boven 50 µg/m³. Wellicht zullen de waarden wat dalen de komende uren. De meteo ziet er echter niet gunstig uit, waardoor ook vrijdag wellicht vergelijkbaare waarden te verwachten zijn, zegt Fierens. Ircel had daar woensdag reeds voor gewaarschuwd. De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling die door de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. De volgende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof: continentale luchtstromingen met weinig wind en bijkomend een temperatuursinversie. Op basis van de laatste voorspellingen blijft de luchtkwaliteit ook vrijdag en in het weekend ondermaats, luidde het toen (en ook nu). (Belga)

PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking. In het meetpunt Roeselare Haven bedraagt het glijdend 24-uur gemiddelde om 10 uur 71 µg/m³, een fractie lager dan woensdag. Nog 28 andere meetpunten in Vlaanderen kleuren op de website geel, want boven 50 µg/m³. Wellicht zullen de waarden wat dalen de komende uren. De meteo ziet er echter niet gunstig uit, waardoor ook vrijdag wellicht vergelijkbaare waarden te verwachten zijn, zegt Fierens. Ircel had daar woensdag reeds voor gewaarschuwd. De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling die door de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. De volgende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof: continentale luchtstromingen met weinig wind en bijkomend een temperatuursinversie. Op basis van de laatste voorspellingen blijft de luchtkwaliteit ook vrijdag en in het weekend ondermaats, luidde het toen (en ook nu). (Belga)