Tijdens de vorige gemeenteraad, begin maart, kwamen ook al drie Franstalige raadsleden in hun eigen taal tussen zonder dat de voorzitter ingreep. Toen werd de raad voorgezeten door Yves Ghequiere, die de afwezige Damien Thiéry verving. Maandagavond zat Thiéry zelf de gemeenteraad voor. Ghequière is door de Franstalige meerderheid voorgedragen als kandidaat-burgemeester, maar het is nog wachten op een beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans. Na afloop van de raadszitting betreurde Rik Otten namens de Vlaamse oppositie Prolink het aanhoudend Frans taalgebruik tijdens de gemeenteraad. In tegenstellling tot de vorige raadszitting, was de vertegenwoordigster van Vlaams-Brabants gouverneur De Witte dit keer wel aanwezig toen er Frans gesproken werd. Otten hoopt dan ook dat er vanuit de toezichthoudende overheid tegen zal opgetreden worden (Belga)

Tijdens de vorige gemeenteraad, begin maart, kwamen ook al drie Franstalige raadsleden in hun eigen taal tussen zonder dat de voorzitter ingreep. Toen werd de raad voorgezeten door Yves Ghequiere, die de afwezige Damien Thiéry verving. Maandagavond zat Thiéry zelf de gemeenteraad voor. Ghequière is door de Franstalige meerderheid voorgedragen als kandidaat-burgemeester, maar het is nog wachten op een beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans. Na afloop van de raadszitting betreurde Rik Otten namens de Vlaamse oppositie Prolink het aanhoudend Frans taalgebruik tijdens de gemeenteraad. In tegenstellling tot de vorige raadszitting, was de vertegenwoordigster van Vlaams-Brabants gouverneur De Witte dit keer wel aanwezig toen er Frans gesproken werd. Otten hoopt dan ook dat er vanuit de toezichthoudende overheid tegen zal opgetreden worden (Belga)