"Ik heb het raadslid laten uitspreken, maar daarna gemeld dat we geen rekening kunnen houden met deze interventie en bovendien gevraagd dat er in het verslag van de raadszitting geen melding van wordt gemaakt. Ik heb ook aangedrongen dat schepen Marco Schetgen aan wie de vraag gesteld was niet zou antwoorden. Dat heeft ook gedaan", aldus Leemans. "Schepen Damien Thiéry wierp vervolgens op dat volgens het Grondwettelijk Hof er wel degelijk Frans mag gepraat worden tijdens de gemeenteraden van Vlaamse faciliteitengemeenten. Ik baseer mij echter op wat de Vlaamse overheid hierover zegt. Dat Thiéry maar een klacht indient", aldus de gemeenteraadsvoorzitter. (Belga)

"Ik heb het raadslid laten uitspreken, maar daarna gemeld dat we geen rekening kunnen houden met deze interventie en bovendien gevraagd dat er in het verslag van de raadszitting geen melding van wordt gemaakt. Ik heb ook aangedrongen dat schepen Marco Schetgen aan wie de vraag gesteld was niet zou antwoorden. Dat heeft ook gedaan", aldus Leemans. "Schepen Damien Thiéry wierp vervolgens op dat volgens het Grondwettelijk Hof er wel degelijk Frans mag gepraat worden tijdens de gemeenteraden van Vlaamse faciliteitengemeenten. Ik baseer mij echter op wat de Vlaamse overheid hierover zegt. Dat Thiéry maar een klacht indient", aldus de gemeenteraadsvoorzitter. (Belga)