Bij Ecolo houden ze dezer dagen de vingers gekruist. De voordracht van ex-covoorzitter Zakia Khattabi voor het Grondwettelijk Hof is uitgedraaid op een politieke soap. Vrijdag belooft een nieuwe aflevering op te leveren.
...

Bij Ecolo houden ze dezer dagen de vingers gekruist. De voordracht van ex-covoorzitter Zakia Khattabi voor het Grondwettelijk Hof is uitgedraaid op een politieke soap. Vrijdag belooft een nieuwe aflevering op te leveren. Volgens de partijpolitieke carrousel komt het de ecologisten toe om een voormalige volksvertegenwoordiger af te vaardigen naar het Grondwettelijk Hof. Dat cruciaal rechtscollege bestaat uit twaalf rechters, waarvan de helft afkomstig is uit de politieke wereld.Maar eind vorig jaar zette N-VA een online campagne in gang tegen de benoeming van Khattabi. De partij vindt het niet kunnen dat een 'activiste' deel zou uitmaken van het Grondwettelijk Hof. De N-VA verwees daarvoor naar een incident in 2013, waarbij Khattabi de uitzetting van een Tunesiër zonder verblijfspapieren verhinderd zou hebben. 'Iemand die de uitzetting van een illegaal fysiek verhinderde en geen relevante bekwaamheid heeft, is voor de N-VA onaanvaardbaar als rechter', zei voorzitter Bart De Wever. De Standaard kon achteraf echter de hand leggen op het politieverslag uit 2013. Daaruit bleek dat Khattabi de repatriëring niet had verhinderd. Hoe dan ook kantten de N-VA en het Vlaams Belang zich op 17 januari tegen Khattabi. Open VLD-senatrice Els Ampe sloot zich daarbij aan. Met de steun van de rest van de Open VLD-fractie, MR, CD&V, CDH, SP.A, PS, PVDA-PTB en Groen-Ecolo zouden de vereiste 40 zetels evenwel nog steeds binnen handbereik moeten zijn. De dramatische stemming van januari verliep in een andere politieke context. Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) waren informateurs. De nominatie van Khattabi werd omschreven als een lakmoesproef voor de levensvatbarheid van de Vivaldi-coalitie, bestaande uit rood, groen, blauw en oranje.Die lakmoesproef liep faliekant af. In de eerste stemronde kreeg Khattabi precies drie stemmen te weinig. Ook in de tweede stemronde haalt ze bakzeil. Het in allerijl optrommelen van MR-voorzitter en senator Georges-Louis Bouchez mocht niet baten. Wegens het geheime karakter van de stemming kon niet worden uitgevist wie zijn gegeven woord had gebroken.Ook nu hangt het lot van Khattabi aan een zijden draadje. Vlaams Belang, Els Ampe en N-VA blijven op hun lijn. 'Mevrouw Khattabi heeft in het verleden een zeer activistische rol gespeeld', zegt N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe. 'Bovendien is ze geen juriste. We hebben ook niet de indruk dat ze tweetalig is.'Voor de groenen is het evident dat Khattabi nu wel de vereiste steun achter zich krijgt. Zij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van hun collega's. De vraag is of dat zal volstaan. Bij de CD&V moet finaal overleg met voorzitter Joachim Coens op vrijdag zelf uitsluitsel brengen, zo luidt het binnen de fractie. Vorige keer hadden de CD&V'ers doen uitschijnen dat ze vóór gingen stemmen. 'Wij checken alles nog af', klinkt het dinsdag. Op Ampe na zou iedereen bij de Open VLD-fractie vóór stemmen. Maar in de wandelgangen klinkt dat senator Rik Daems niet aanwezig zal kunnen zijn. Elke stem is nochtans broodnodig. Daems was op moment van publicatie niet bereikbaar voor commentaar. Bij de Franstalige liberalen wil voorlopig niemand uitsluitsel geven. 'Onze positie is nog niet vastgelegd', zegt MR-fractieleider Gaëtan Van Goidsenhoven.De PS-senatoren zeggen de kandidatuur van Khattabi volmondig te zullen steunen. De partij bezweert ook dat alle senatoren aanwezig zullen zijn. In de loop van de dag doken geruchten op over mogelijke afwezigheden die de goedkeuring van Khattabi helemaal zouden ondermijnen. Maar daar is niets van aan, zo bezweert men op het partijhoofdkwartier. De Vlaamse socialisten zullen eveneens voor de benoeming stemmen, zo bevestigen fractieleider Bert Anciaux en senatrice Annick Lambrecht. Bij de PVDA-PTB-fractie zeggen ze alvast vóór te zullen stemmen. 'Met gezonde tegenzin', zegt senator Jos D'Haese. 'Deze politieke benoemingen vinden we een slechte manier van werken, maar we doen niet mee met het politieke spelletje van de N-VA en het Vlaams Belang.'In elk geval is het koffiedik kijken wat er vrijdag staat te gebeuren. De stemming is nog steeds geheim, niemand kan controleren wie een stokje voor de benoeming zou steken. Een senator vat het zo samen: 'Het lijkt nu nog moeilijker dan de vorige keer.'