Zondag was er een kleine protestactie van familieleden van gedetineerden en mensen van verschillende verenigingen aan Leuven Centraal. Ze eisten dat de bezoekregeling voor de gedetineerden opnieuw zou versoepeld worden. "Vanuit het gevangeniswezen begrijpen we deze menselijke verwachting, maar we trachten met de heropstart van het bezoek in alle gevangenissen vanaf morgen 7 december al een eerste stap te nemen. Er is beslist om het bezoek aan gedetineerden geleidelijk aan weer op te starten. Om dit veilig te laten verlopen en ter bescherming van ieders gezondheid, gaat het om een beperkte vorm van tafelbezoek en onder strikte voorwaarden. Het kinderbezoek en het bezoek zonder toezicht worden in deze fase nog niet heropgestart", zegt Van De Vijver. Het bezoek was sinds 2 november opgeschort. Er mag één vaste volwassen bezoeker (vanaf 16 jaar) komen over alle bezoekmomenten heen. Kinderen (jonger dan 16 jaar) mogen voorlopig nog niet op bezoek komen. Er staan plexischermen op de bezoektafels en fysiek contact tussen de gedetineerde en de bezoeker is verboden. De gedetineerde en de bezoeker moeten steeds een mondmasker dragen, behalve wanneer ze aan de bezoektafel zitten. Eten en drinken in de bezoek- en wachtzaal zijn verboden. De toepassing van de preventie- en hygiënemaatregelen is een absolute noodzaak om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden. Het gevangeniswezen vraagt om deze beperkte vorm van tafelbezoek vanaf maandag 7 december 2020 en ten laatste op vrijdag 11 december 2020 in voege te laten gaan binnen elke inrichting. (Belga)

Zondag was er een kleine protestactie van familieleden van gedetineerden en mensen van verschillende verenigingen aan Leuven Centraal. Ze eisten dat de bezoekregeling voor de gedetineerden opnieuw zou versoepeld worden. "Vanuit het gevangeniswezen begrijpen we deze menselijke verwachting, maar we trachten met de heropstart van het bezoek in alle gevangenissen vanaf morgen 7 december al een eerste stap te nemen. Er is beslist om het bezoek aan gedetineerden geleidelijk aan weer op te starten. Om dit veilig te laten verlopen en ter bescherming van ieders gezondheid, gaat het om een beperkte vorm van tafelbezoek en onder strikte voorwaarden. Het kinderbezoek en het bezoek zonder toezicht worden in deze fase nog niet heropgestart", zegt Van De Vijver. Het bezoek was sinds 2 november opgeschort. Er mag één vaste volwassen bezoeker (vanaf 16 jaar) komen over alle bezoekmomenten heen. Kinderen (jonger dan 16 jaar) mogen voorlopig nog niet op bezoek komen. Er staan plexischermen op de bezoektafels en fysiek contact tussen de gedetineerde en de bezoeker is verboden. De gedetineerde en de bezoeker moeten steeds een mondmasker dragen, behalve wanneer ze aan de bezoektafel zitten. Eten en drinken in de bezoek- en wachtzaal zijn verboden. De toepassing van de preventie- en hygiënemaatregelen is een absolute noodzaak om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden. Het gevangeniswezen vraagt om deze beperkte vorm van tafelbezoek vanaf maandag 7 december 2020 en ten laatste op vrijdag 11 december 2020 in voege te laten gaan binnen elke inrichting. (Belga)