Er blijven grote verschillen in de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven bestaan. In 2017 kregen sommige opvanginitiatieven per plaats bijna 57 euro per dag, terwijl anderen geen euro aan overheidssteun ontvangen, bleek in juni nog uit cijfers van Vandeurzen. Zo blijven de vroegere erkende kinderdagverblijven de hoogste subsidies krijgen. De subsidies zijn onderverdeeld in drie categorieën: de basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie. Met elke trap komen er extra verantwoordelijkheden voor de opvang. Zo moet een crèche voor de tweede subsidietrap minstens elf uur per dag open zijn en moet voor de derde subsidietrap een derde van de plaatsen worden gereserveerd voor kwetsbare gezinnen. Kind en Gezin wijst erop dat niet elke opvang bereid is om daaraan te voldoen. Een opvang heeft ook niet automatisch recht op subsidies. Als de regering bijkomend budget ter beschikking stelt, doet Kind en Gezin een oproep om de bijkomende gesubsidieerde plaatsen in te vullen. De regering wil daarnaast ook de Lokale Loketten Kinderopvang verder uitbouwen, de infopunten rond kinderopvang. Zeker bij atypische opvangvragen, zoals een nood aan dringende opvang of aan opvang met ruimere openingsmomenten, kunnen die een hulp zijn. De regering wil er één in elke gemeente en stelt daarvoor 1,1 miljoen euro ter beschikking. (Belga)

Er blijven grote verschillen in de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven bestaan. In 2017 kregen sommige opvanginitiatieven per plaats bijna 57 euro per dag, terwijl anderen geen euro aan overheidssteun ontvangen, bleek in juni nog uit cijfers van Vandeurzen. Zo blijven de vroegere erkende kinderdagverblijven de hoogste subsidies krijgen. De subsidies zijn onderverdeeld in drie categorieën: de basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie. Met elke trap komen er extra verantwoordelijkheden voor de opvang. Zo moet een crèche voor de tweede subsidietrap minstens elf uur per dag open zijn en moet voor de derde subsidietrap een derde van de plaatsen worden gereserveerd voor kwetsbare gezinnen. Kind en Gezin wijst erop dat niet elke opvang bereid is om daaraan te voldoen. Een opvang heeft ook niet automatisch recht op subsidies. Als de regering bijkomend budget ter beschikking stelt, doet Kind en Gezin een oproep om de bijkomende gesubsidieerde plaatsen in te vullen. De regering wil daarnaast ook de Lokale Loketten Kinderopvang verder uitbouwen, de infopunten rond kinderopvang. Zeker bij atypische opvangvragen, zoals een nood aan dringende opvang of aan opvang met ruimere openingsmomenten, kunnen die een hulp zijn. De regering wil er één in elke gemeente en stelt daarvoor 1,1 miljoen euro ter beschikking. (Belga)