Over PNR wordt al jaren gebakkeleid. De aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015 en op verschillende andere plaatsen in Parijs op 13 november zetten vaart achter het dossier. Uiteindelijk sloten de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Parlement in december een akkoord: om terroristen beter te kunnen opsporen, zullen verschillende gegevens van vliegtuigpassagiers tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Concreet zullen de vliegtuigmaatschappijen de namen, adres- en kredietkaartgegevens en andere informatie van hun passagiers aan de nationale autoriteiten moeten doorgeven. Die mogen ze vijf jaar bijhouden. De gegevensopslag is verplicht voor passagiers op vluchten naar de EU en optioneel als het om vluchten binnen de EU gaat. Ondanks de politieke druk vanuit de hoofdsteden wilde het Parlement het politieke akkoord niet zomaar goedkeuren. Het vroeg de Raad (de lidstaten) om eerst werk te maken van een ander wetgevend pakket, namelijk dat over gegevensbescherming. Een meerderheid van de parlementsleden vindt namelijk dat de PNR-wetgeving alleen te weinig privacygaranties bevat. Enkel de nieuwe regels rond gegevensbescherming kunnen garanderen dat de opgeslagen persoonsgegevens niet misbruikt worden, vinden ze. Vandaag kwam het bericht dat de lidstaten via een versnelde schriftelijk procedure het politieke akkoord over gegevensbescherming hebben goedgekeurd. Meteen daarna raakte bekend dat het Parlement volgende week de twee pakketten zal stemmen en goedkeuren: gegevensbescherming én PNR. "Nu heeft het Parlement geen argumenten meer om op de rem te staan", klinkt het bij een diplomaat. In het Parlement wordt opgelucht gereageerd, zowel door de fracties die PNR niet zonder meer wilden goedkeuren als door zij die sneller wilden gaan. "We mogen evenwel niet vergeten dat PNR niet dé ultieme oplossing is voor de strijd tegen terreur. Het probleem is niet dat we over te weinig informatie over terreurverdachten beschikken, maar dat de nationale autoriteiten die niet efficiënt uitwisselen", zegt de sociaaldemocraat Claude Moraes. Volgens Sander Loones (N-VA) zal PNR het opsporen van Syriëstrijders, drugshandelaars en zware criminelen makkelijker maken. "Het systeem brengt hun gedragspatronen in kaart en levert een schat van levensnoodzakelijke informatie aan de nationale veiligheidsdiensten." (Belga)

Over PNR wordt al jaren gebakkeleid. De aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015 en op verschillende andere plaatsen in Parijs op 13 november zetten vaart achter het dossier. Uiteindelijk sloten de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Parlement in december een akkoord: om terroristen beter te kunnen opsporen, zullen verschillende gegevens van vliegtuigpassagiers tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Concreet zullen de vliegtuigmaatschappijen de namen, adres- en kredietkaartgegevens en andere informatie van hun passagiers aan de nationale autoriteiten moeten doorgeven. Die mogen ze vijf jaar bijhouden. De gegevensopslag is verplicht voor passagiers op vluchten naar de EU en optioneel als het om vluchten binnen de EU gaat. Ondanks de politieke druk vanuit de hoofdsteden wilde het Parlement het politieke akkoord niet zomaar goedkeuren. Het vroeg de Raad (de lidstaten) om eerst werk te maken van een ander wetgevend pakket, namelijk dat over gegevensbescherming. Een meerderheid van de parlementsleden vindt namelijk dat de PNR-wetgeving alleen te weinig privacygaranties bevat. Enkel de nieuwe regels rond gegevensbescherming kunnen garanderen dat de opgeslagen persoonsgegevens niet misbruikt worden, vinden ze. Vandaag kwam het bericht dat de lidstaten via een versnelde schriftelijk procedure het politieke akkoord over gegevensbescherming hebben goedgekeurd. Meteen daarna raakte bekend dat het Parlement volgende week de twee pakketten zal stemmen en goedkeuren: gegevensbescherming én PNR. "Nu heeft het Parlement geen argumenten meer om op de rem te staan", klinkt het bij een diplomaat. In het Parlement wordt opgelucht gereageerd, zowel door de fracties die PNR niet zonder meer wilden goedkeuren als door zij die sneller wilden gaan. "We mogen evenwel niet vergeten dat PNR niet dé ultieme oplossing is voor de strijd tegen terreur. Het probleem is niet dat we over te weinig informatie over terreurverdachten beschikken, maar dat de nationale autoriteiten die niet efficiënt uitwisselen", zegt de sociaaldemocraat Claude Moraes. Volgens Sander Loones (N-VA) zal PNR het opsporen van Syriëstrijders, drugshandelaars en zware criminelen makkelijker maken. "Het systeem brengt hun gedragspatronen in kaart en levert een schat van levensnoodzakelijke informatie aan de nationale veiligheidsdiensten." (Belga)