De artsenquota zorgen al jaren voor spanningen. In Vlaanderen moeten studenten die aan de opleiding geneeskunde willen beginnen een ingangsexamen afleggen waarbij een vooraf vastgesteld aantal kandidaten aan de opleiding kan beginnen. In de Franse Gemeenschap bestaat dergelijk systeem niet. Dat zorgt vooral in de Franse Gemeenschap ervoor dat er te veel studenten aan de opleiding beginnen. Tegen uiterlijk eind januari 2022 moet de minister van Volksgezondheid in overleg met de deelstaten een responsabiliseringssysteem uitwerken zodat de gemeenschappen in de toekomst de federale quota respecteren. Tegen eind december moet Vandenbroucke ook een akkoord uitwerken over de oprichting van een interfederaal planningsorgaan, zoals voorzien in het regeerakkoord. Dit interfederale orgaan moet een optimale planning van het medisch aanbod mogelijk maken, waardoor kwaliteitszorg kan verleend worden door gekwalificeerde beroepsbeoefenaars van wie het aantal aangepast is aan de noden van de bevolking. In het kader hiervan zal verder met de deelstaten worden overlegd over een optimale en afdoende filter aan het begin van de studies. Indien er tegen 31 januari 2022 geen interfederaal akkoord is over een responsabiliseringsmechanisme waarmee de artsenquota beheerst worden, wordt een koninklijk besluit met betrekking tot federale contingenteringsattesten of een ander equivalent federaal responsabiliseringsmechanisme goedgekeurd. Hiermee zullen de artsenquota dan op federaal niveau gehandhaafd worden met de federale regelgeving. "Het afstemmen van het aantal artsen op de behoeften van de bevolking heeft een positief effect op de kwaliteit van de opleiding; de kwaliteit van de medische beroepen en de kwaliteit van de zorg", meent de minister van Volksgezondheid. "Er moest een structurele oplossing komen voor het aanslepend probleem betreffende de artsenquota, opdat de kwaliteit van ons zorgsysteem verzekerd blijft. Ik ben dan ook tevreden dat vandaag de nodige stappen genomen zijn." De ministerraad keurde vrijdag ook de KB's goed over de quota en overtallen in tweede lezing goed. Het quotum 2021 bedraagt 738 langs Vlaamse kant en 492 langs Franstalige kant. Er is een geschat overtal aan afgestudeerden van 64 individuen in de Vlaamse Gemeenschap en 357 individuen in de Franse Gemeenschap. Alle studenten zullen door de wijziging van dit KB aan hun stage kunnen starten. Daarnaast voorziet het quotum 2021 977 kandidaat-artsen langs Vlaamse kant en 505 langs Franstalige kant (rekening houdend met de recuperatie van het teveel toegelaten artsen in het verleden). Op basis van het advies van de planningscommissie over een groeiende behoefte aan huisartsen in het Franstalige landsgedeelte wordt wel een wet voorbereid om de ondergrens van het quotum voor de Franstaligen aan te passen naar 550. Dit zal enkel gebeuren indien er een responsabiliseringsmechanisme komt voor 31 januari 2022 via het eerder gecreëerde interfederaal orgaan. (Belga)

De artsenquota zorgen al jaren voor spanningen. In Vlaanderen moeten studenten die aan de opleiding geneeskunde willen beginnen een ingangsexamen afleggen waarbij een vooraf vastgesteld aantal kandidaten aan de opleiding kan beginnen. In de Franse Gemeenschap bestaat dergelijk systeem niet. Dat zorgt vooral in de Franse Gemeenschap ervoor dat er te veel studenten aan de opleiding beginnen. Tegen uiterlijk eind januari 2022 moet de minister van Volksgezondheid in overleg met de deelstaten een responsabiliseringssysteem uitwerken zodat de gemeenschappen in de toekomst de federale quota respecteren. Tegen eind december moet Vandenbroucke ook een akkoord uitwerken over de oprichting van een interfederaal planningsorgaan, zoals voorzien in het regeerakkoord. Dit interfederale orgaan moet een optimale planning van het medisch aanbod mogelijk maken, waardoor kwaliteitszorg kan verleend worden door gekwalificeerde beroepsbeoefenaars van wie het aantal aangepast is aan de noden van de bevolking. In het kader hiervan zal verder met de deelstaten worden overlegd over een optimale en afdoende filter aan het begin van de studies. Indien er tegen 31 januari 2022 geen interfederaal akkoord is over een responsabiliseringsmechanisme waarmee de artsenquota beheerst worden, wordt een koninklijk besluit met betrekking tot federale contingenteringsattesten of een ander equivalent federaal responsabiliseringsmechanisme goedgekeurd. Hiermee zullen de artsenquota dan op federaal niveau gehandhaafd worden met de federale regelgeving. "Het afstemmen van het aantal artsen op de behoeften van de bevolking heeft een positief effect op de kwaliteit van de opleiding; de kwaliteit van de medische beroepen en de kwaliteit van de zorg", meent de minister van Volksgezondheid. "Er moest een structurele oplossing komen voor het aanslepend probleem betreffende de artsenquota, opdat de kwaliteit van ons zorgsysteem verzekerd blijft. Ik ben dan ook tevreden dat vandaag de nodige stappen genomen zijn." De ministerraad keurde vrijdag ook de KB's goed over de quota en overtallen in tweede lezing goed. Het quotum 2021 bedraagt 738 langs Vlaamse kant en 492 langs Franstalige kant. Er is een geschat overtal aan afgestudeerden van 64 individuen in de Vlaamse Gemeenschap en 357 individuen in de Franse Gemeenschap. Alle studenten zullen door de wijziging van dit KB aan hun stage kunnen starten. Daarnaast voorziet het quotum 2021 977 kandidaat-artsen langs Vlaamse kant en 505 langs Franstalige kant (rekening houdend met de recuperatie van het teveel toegelaten artsen in het verleden). Op basis van het advies van de planningscommissie over een groeiende behoefte aan huisartsen in het Franstalige landsgedeelte wordt wel een wet voorbereid om de ondergrens van het quotum voor de Franstaligen aan te passen naar 550. Dit zal enkel gebeuren indien er een responsabiliseringsmechanisme komt voor 31 januari 2022 via het eerder gecreëerde interfederaal orgaan. (Belga)