Merkwaardig: een week nadat de Vlaamse regering haar begroting had gepresenteerd, plaatste Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) 23 lijvige rapporten op fin.vlaanderen.be. Daarin beschrijft zijn departement honderden overbodige uitgaven die in aanmerking komen om geschrapt te worden. Het is een oefening die tot nu toe in ons land nooit werd gehouden, maar die bijvoorbeeld in Nederland elke kabinetsperiode plaatsvindt. Diependaele hoopt dat het vanaf nu ook in Vlaanderen zal gebeuren, want 'een overheid zou zich constant ter discussie moeten stellen, omdat ze omgaat met belastinggeld'. Heel opvallend is dat de Vlaamse regering bij de begrotingsonderhandelingen nauwelijks gebruikmaakte van de rapporten. Oplijsten...

Merkwaardig: een week nadat de Vlaamse regering haar begroting had gepresenteerd, plaatste Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) 23 lijvige rapporten op fin.vlaanderen.be. Daarin beschrijft zijn departement honderden overbodige uitgaven die in aanmerking komen om geschrapt te worden. Het is een oefening die tot nu toe in ons land nooit werd gehouden, maar die bijvoorbeeld in Nederland elke kabinetsperiode plaatsvindt. Diependaele hoopt dat het vanaf nu ook in Vlaanderen zal gebeuren, want 'een overheid zou zich constant ter discussie moeten stellen, omdat ze omgaat met belastinggeld'. Heel opvallend is dat de Vlaamse regering bij de begrotingsonderhandelingen nauwelijks gebruikmaakte van de rapporten. Oplijsten is één zaak, schrappen een andere. In april, in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen, gaf de Leuvense expert overheidsfinanciën Wim Moesen in Knack zes tips waarmee de regering zelfs zonder pijnlijke ingrepen de overheidsfinanciën flink kon verbeteren. Het gaat om verbeteringen van de procedures. Ze kosten geen extra geld, maar als ze worden toegepast, leveren ze wel winst op, aldus Moesen. Zo begint een regering het best ruim op tijd met het begrotingsconclaaf, want haast- en nachtwerk leiden tot minderwaardige resultaten. Ze stelt het best meerjarenramingen op, zodat we weten waar we op langere termijn naartoe gaan. Ze handhaaft een uitgavennorm waarbij er niet meer wordt uitgegeven dan de gemiddelde economische groei op middellange termijn. Ze installeert een onafhankelijk fiscaal instituut, dat systematisch het budgettaire beleid wikt en weegt. Ze herstelt de gouden financieringsregel, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen op lange termijn (waarvoor ze mag lenen) en lopende uitgaven zoals ambtenarenlonen en werkingskosten (waarvoor ze niet mag lenen). En tot slot houdt ze alle uitgaven tegen het licht om te kijken of ze nog wel nuttig zijn. De Vlaamse regering bracht Moesens laatste puntje alvast in de praktijk en ging met de 'Vlaamse Brede Heroverweging' na welke uitgaven zonder al te grote problemen geschrapt kunnen worden. Het gaat om honderden kleine en grotere uitgaven: voordelige regelingen voor de verkeersbelasting van onder meer oldtimers, autocars en lpg-voertuigen bijvoorbeeld, maar ook het fiscaal gunstige regime voor de dienstencheque en de 1,9 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgetrokken voor de sponsoring van de wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise. Daarbij kan worden aangestipt dat nu nog maar de helft van de 50 miljard euro aan Vlaamse uitgaven tegen het licht werd gehouden. Het is opvallend dat de regering-Jambon bij haar begrotingsopmaak naliet om heel wat overbodige uitgaven te schrappen, bijvoorbeeld in verband met de dienstencheques, maar ook dat het beleidsdomein onderwijs nauwelijks met suggesties kwam over waar er kon worden bespaard. Volgens de Vlaamse begroting moet er 100 miljoen worden bespaard in het onderwijs. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hoopt die te vinden in samenspraak met de onderwijskoepels en -vakbonden, maar zij zien de besparing absoluut niet zitten. Een lijst met overbodige uitgaven in het onderwijs had kunnen helpen. Het is goed dat de Vlaamse regering systematisch met de fijne kam door alle uitgaven gaat. De federale regering kan daar een voorbeeld aan nemen. De regering-De Croo zit dezer dagen samen om een begroting op te stellen. Ze wil zeker klaar zijn tegen 12 oktober, wanneer premier Alexander De Croo (Open VLD) met zijn State of the Union het parlementaire jaar opent. In elk geval sloeg de federale regering alle tips van Wim Moesen in de wind. We zullen straks zien wat dat geeft.