De concessie loopt voor een periode van drie jaar die de hergroepering van de verschillende AZG-vestigingen mogelijk maakt. De ngo zal onder meer de AZG-site in Merchtem verlaten. De ruimte die in concessie wordt gegeven, is voorbehouden voor de opleiding van haar medewerkers en voor het uittesten van materiaal dat AZG voor haar missies inzet. Daarnaast zullen er jaarlijks ook minstens 150 AZG-containers over de waterweg vertrekken vanuit de containerterminal. Zo worden er elk jaar meer dan 300 vrachtwagenritten uitgespaard. Voor haar bijdrage aan deze "modal shift" kan AZG rekenen op een gewestelijke subsidie. "Dat we ons opleidings- en innovatiecentrum in het hart van de hoofdstad kunnen vestigen, biedt uitgelezen kansen nauwere samenwerkingsverbanden aan te gaan met dynamische actoren in Brussel", zegt Jean Pletinckx, directeur Logistiek van Artsen Zonder Grenzen. Een eventuele verlenging van de concessie zal gebeuren met alle andere betrokken partijen. (MVL)

De concessie loopt voor een periode van drie jaar die de hergroepering van de verschillende AZG-vestigingen mogelijk maakt. De ngo zal onder meer de AZG-site in Merchtem verlaten. De ruimte die in concessie wordt gegeven, is voorbehouden voor de opleiding van haar medewerkers en voor het uittesten van materiaal dat AZG voor haar missies inzet. Daarnaast zullen er jaarlijks ook minstens 150 AZG-containers over de waterweg vertrekken vanuit de containerterminal. Zo worden er elk jaar meer dan 300 vrachtwagenritten uitgespaard. Voor haar bijdrage aan deze "modal shift" kan AZG rekenen op een gewestelijke subsidie. "Dat we ons opleidings- en innovatiecentrum in het hart van de hoofdstad kunnen vestigen, biedt uitgelezen kansen nauwere samenwerkingsverbanden aan te gaan met dynamische actoren in Brussel", zegt Jean Pletinckx, directeur Logistiek van Artsen Zonder Grenzen. Een eventuele verlenging van de concessie zal gebeuren met alle andere betrokken partijen. (MVL)