De commissie stelde bij de specialisatieopleidingen aan de KU Leuven, UGent en UA tekorten vast qua programma, de inzet van het personeel en de voorzieningen. Ook de noodzakelijke opleiding en ondersteuning van docenten en stagebegeleiders ontbreekt. De commissie merkte op dat de balans tussen werktijd, studietijd en privéleven voor studenten vaak verstoord is door werkweken van 60 tot 80 uur, en dat in combinatie met een gebrek aan studentenbegeleiding. Bovendien ondervindt de opleiding hinder van een complex en verouderd regelgevend kader dat leidt tot conflicten over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De VUB greep de invoering van de opleiding specialistische geneeskunde aan om samen met het universitair ziekenhuis een aantal veranderingen door te voeren. Een gevoelige uitbreiding van de medische staf heeft tot een goede begeleiding tijdens de stage geleid, zowel voor arts-specialisten in opleiding als stagemeesters. De commissie meent dat er nood is aan een algemeen, transparant wettelijk kader met moderne arbeidsvoorwaarden. Zo'n wettelijk kader is noodzakelijk om de bestaande beroepsopleiding compatibel en complementair te maken met de academische opleiding tot arts-specialist. De drie universiteiten die een negatieve evaluatie kregen, vinden dat de visitatie te vroeg kwam. Zij krijgen drie jaar de tijd om de opleidingen te optimaliseren; dan volgt een nieuwe visitatieronde. (Belga)

De commissie stelde bij de specialisatieopleidingen aan de KU Leuven, UGent en UA tekorten vast qua programma, de inzet van het personeel en de voorzieningen. Ook de noodzakelijke opleiding en ondersteuning van docenten en stagebegeleiders ontbreekt. De commissie merkte op dat de balans tussen werktijd, studietijd en privéleven voor studenten vaak verstoord is door werkweken van 60 tot 80 uur, en dat in combinatie met een gebrek aan studentenbegeleiding. Bovendien ondervindt de opleiding hinder van een complex en verouderd regelgevend kader dat leidt tot conflicten over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De VUB greep de invoering van de opleiding specialistische geneeskunde aan om samen met het universitair ziekenhuis een aantal veranderingen door te voeren. Een gevoelige uitbreiding van de medische staf heeft tot een goede begeleiding tijdens de stage geleid, zowel voor arts-specialisten in opleiding als stagemeesters. De commissie meent dat er nood is aan een algemeen, transparant wettelijk kader met moderne arbeidsvoorwaarden. Zo'n wettelijk kader is noodzakelijk om de bestaande beroepsopleiding compatibel en complementair te maken met de academische opleiding tot arts-specialist. De drie universiteiten die een negatieve evaluatie kregen, vinden dat de visitatie te vroeg kwam. Zij krijgen drie jaar de tijd om de opleidingen te optimaliseren; dan volgt een nieuwe visitatieronde. (Belga)