Zorgkundigen werken onder toezicht van een verpleegkundige in woonzorgcentra, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de thuisverpleging. Ze vervullen zorgtaken, maar mogen ook 23 verpleegkundige handelingen stellen. De opleiding wordt onder meer gegeven in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. Zij zullen nu samen met de VDAB en de diensten voor gezinszorg aan tafel schuiven met vertegenwoordigers van het werkveld, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Onderwijsinspectie. Samen moeten ze bekijken of de opleiding goed is afgestemd op de realiteit. Zo zijn er bijvoorbeeld bezorgdheden over de basiskennis rond preventie en ziekenhuishygiëne. De taskforce levert in april een eerste tussentijds verslag af en rondt de werkzaamheden af tegen de zomer. (Belga)

Zorgkundigen werken onder toezicht van een verpleegkundige in woonzorgcentra, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de thuisverpleging. Ze vervullen zorgtaken, maar mogen ook 23 verpleegkundige handelingen stellen. De opleiding wordt onder meer gegeven in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. Zij zullen nu samen met de VDAB en de diensten voor gezinszorg aan tafel schuiven met vertegenwoordigers van het werkveld, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Onderwijsinspectie. Samen moeten ze bekijken of de opleiding goed is afgestemd op de realiteit. Zo zijn er bijvoorbeeld bezorgdheden over de basiskennis rond preventie en ziekenhuishygiëne. De taskforce levert in april een eerste tussentijds verslag af en rondt de werkzaamheden af tegen de zomer. (Belga)