Psychosociale aandoeningen zoals bijvoorbeeld burn-out blijven de voornaamste oorzaak van ziektedagen in het onderwijs. Dat bleek vorige maand (nogmaals) uit het laatste jaarrapport ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (agODi). Meer zelfs, 40 procent van de ziektedagen bij mannelijke personeelsleden en 34 procent van de ziektedagen bij vrouwelijke personeelsleden is toe te schrijven aan psychosociale klachten. Een bijzondere risicogroep zijn de directeurs. In de leeftijdsgroep 56-65 jaar is zelfs bijna 55 procent van de ziektedagen toe te schrijven aan psychosociale aandoeningen. Alarmerende cijfers. Dat erkent ook minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij richtte in 2015 al een ad hoc-werkgroep rond psychosociaal welzijn in het onderwijs op. Op basis van een suggestie van die werkgroep heeft de minister nu beslist om te starten met het opleiden van vertrouwenspersonen. Die zouden kunnen optreden als bemiddelaars en luisterend oor en zouden preventief kunnen werken rond psychosociale risico's. In een eerste stap worden 160 vertrouwenspersonen opgeleid. "Als de opleiding effect heeft, zullen we het breder uitrollen", aldus minister Crevits. Daarnaast is de CD&V-minister gestart met een diepte-onderzoek naar de beroepsgebonden psycho-sociale problemen bij het directiepersoneel. Sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe noemt dat onderzoek overbodig. "We kennen die oorzaken toch al? De regeldrift, de administratieve rompslomp, de hoge werkdruk,...", aldus Vandenberghe, die de minister aanspoorde om het actieplan rond de administratieve vereenvoudiging in het onderwijs (Operatie Tarra) te versnellen. Minister Crevits antwoordde dat het diepte-onderzoek wél zinvol kan zijn. Volgens haar wordt er trouwens ook al bijzonder hard gewerkt aan administratieve vereenvoudiging en vermindering van planlast in het onderwijs. (Belga)

Psychosociale aandoeningen zoals bijvoorbeeld burn-out blijven de voornaamste oorzaak van ziektedagen in het onderwijs. Dat bleek vorige maand (nogmaals) uit het laatste jaarrapport ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (agODi). Meer zelfs, 40 procent van de ziektedagen bij mannelijke personeelsleden en 34 procent van de ziektedagen bij vrouwelijke personeelsleden is toe te schrijven aan psychosociale klachten. Een bijzondere risicogroep zijn de directeurs. In de leeftijdsgroep 56-65 jaar is zelfs bijna 55 procent van de ziektedagen toe te schrijven aan psychosociale aandoeningen. Alarmerende cijfers. Dat erkent ook minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij richtte in 2015 al een ad hoc-werkgroep rond psychosociaal welzijn in het onderwijs op. Op basis van een suggestie van die werkgroep heeft de minister nu beslist om te starten met het opleiden van vertrouwenspersonen. Die zouden kunnen optreden als bemiddelaars en luisterend oor en zouden preventief kunnen werken rond psychosociale risico's. In een eerste stap worden 160 vertrouwenspersonen opgeleid. "Als de opleiding effect heeft, zullen we het breder uitrollen", aldus minister Crevits. Daarnaast is de CD&V-minister gestart met een diepte-onderzoek naar de beroepsgebonden psycho-sociale problemen bij het directiepersoneel. Sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe noemt dat onderzoek overbodig. "We kennen die oorzaken toch al? De regeldrift, de administratieve rompslomp, de hoge werkdruk,...", aldus Vandenberghe, die de minister aanspoorde om het actieplan rond de administratieve vereenvoudiging in het onderwijs (Operatie Tarra) te versnellen. Minister Crevits antwoordde dat het diepte-onderzoek wél zinvol kan zijn. Volgens haar wordt er trouwens ook al bijzonder hard gewerkt aan administratieve vereenvoudiging en vermindering van planlast in het onderwijs. (Belga)