Operatie Kelk: huiszoekingen 2010 nietig, Cassatie verfijnt

03/04/12 om 11:17 - Bijgewerkt om 11:17

Het laatste arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken over de huiszoekingen op 24 juni 2010 in Operatie Kelk, dreigt ook verbroken te worden.

Operatie Kelk: huiszoekingen 2010 nietig, Cassatie verfijnt

© Belga

Op 29 november 2011 besliste de KI dat de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij kardinaal Danneels, in Mechelen, nietig waren en dat de stukken die daar in beslag genomen werden, uit het dossier moesten verwijderd worden. Volgens het parket-generaal bij Cassatie was die beslissing onvoldoende gemotiveerd.

Operatie Kelk
De huiszoekingen van 24 juni 2010 kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daar rond binnen de katholieke kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen nietig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en tenslotte dat ze toch nietig waren.

Die laatste beslissing dateert van 29 november 2011. Toen beval de KI dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden.

Onvoldoende gemotiveerd

Het parket-generaal bij Cassatie is nu van oordeel dat de KI op correcte wijze geoordeeld heeft over de nietigheid van de huiszoeking maar dat ze onvoldoende motiveert waarom de stukken uit het dossier moeten. Volgens de zogenaamde Antigoon-doctrine van het Hof van Cassatie hoeft de onregelmatigheid van een onderzoeksdaad immers niet automatisch dat gevolg te hebben.

Burgelijke partijen
Niet alleen het parket-generaal bij het hof van cassatie maar ook de burgerlijke partijen in Operatie Kelk vragen dat het laatste arrest van de Brusselse KI over de zaak zou verbroken worden. De burgerlijke partijen vragen dat de nieuwe KI zich ook opnieuw zou buigen over regelmatigheid van de huiszoekingen zelf.

De advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels, meester Keuleneer, is dan weer van oordeel dat er aan het arrest van de KI niets schort. (Belga/INM)

Lees meer over: