Operatie Kelk: federaal parket benadrukt dat strafvordering vervallen is

Huiszoeking in het aartsbisdom Mechelen-Brussel in 2012. © Belga

Het federaal parket blijft er ook na bijkomende onderzoeksdaden bij dat de strafvordering in Operatie Kelk, het onderzoek naar zedenmisdrijven door leden van de katholieke Kerk en een doofpotoperatie daarrond binnen de kerk, vervallen is.

Dat meldt parketwoordvoerder Eric Van Duyse. Het dossier zou binnenkort opnieuw voor de raadkamer gebracht worden, maar een exacte datum staat nog niet vast.

Operatie Kelk begon in juni 2010 met spectaculaire huiszoekingen bij het aartsbisdom in Mechelen, de Sint-Romboutskathedraal, de privéwoning van kardinaal Danneels, bij de toenmalige commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die zich boog over het kindermisbruik in de kerk, en bij het Rijksarchief.

Daarop begon een procedureslag over die huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, in de kantoren en in de privéwoning van (wijlen) kardinaal Danneels. Drie verschillend samengestelde KI’s beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren.

In december 2012 werd ook definitief beslist dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Die stukken werden jaren geleden ook al teruggegeven aan de betrokken partijen. De onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden, bleven wel wettelijk en die stukken bleven wel in het dossier.

In april 2016 bleek al dat het federaal parket van oordeel was dat de strafvordering in het dossier vervallen was door eerdere veroordelingen van een aantal verdachten, het overlijden van andere verdachten, en doordat alle overige feiten verjaard zijn.

Bij een eerste raadkamerzitting in april 2016 vroegen verschillende burgerlijke partijen bijkomende onderzoeksdaden, en later melden zich nog verschillende nieuwe burgerlijke partijen in het dossier, wat ook leidde tot bijkomend onderzoek. Maar ook die bijkomende onderzoeken hebben geen elementen opgeleverd die ertoe kunnen leiden dat iemand in het dossier kan vervolgd worden.

Partner Content