Sinds de uitbreiding van de tax shelter naar de podiumkunsten kunnen vrijwel alle instellingen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel beroep doen op de financiële steunmaatregel. Enkel de federale cultuurinstellingen vallen hier nog buiten. "Dat zorgt voor een oneerlijke concurrentie en tegelijkertijd een zwaar probleem, want onze programmering is deels gebaseerd op inkomsten van de tax shelter", vertelt De Caluwe. De inkomsten die de Munt hierdoor misliep bedragen zo'n 750.000 euro. Dankzij steun van de Federale regering lukte het toch om een positieve eindbalans te presenteren. Voor 2018 blijkt het probleem groter te worden, want de hele programmering van de Munt werd opgesteld met de extra inkomsten in het achterhoofd. "Die inkomsten zijn niet beschikbaar zolang de ruling rond tax shelter niet rond is. En die ruling wordt wekelijks uitgesteld", verklaart De Caluwe. "De urgentie moet aangekaart worden, want elke dag verliezen we duizenden euro's en dat zijn investeringsbedragen die we niet mogen mislopen. Als tax shelter er niet komt voor de federale instellingen is dat niet minder dan een schandaal. Dan worden wij gediscrimineerd." (Belga)

Sinds de uitbreiding van de tax shelter naar de podiumkunsten kunnen vrijwel alle instellingen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel beroep doen op de financiële steunmaatregel. Enkel de federale cultuurinstellingen vallen hier nog buiten. "Dat zorgt voor een oneerlijke concurrentie en tegelijkertijd een zwaar probleem, want onze programmering is deels gebaseerd op inkomsten van de tax shelter", vertelt De Caluwe. De inkomsten die de Munt hierdoor misliep bedragen zo'n 750.000 euro. Dankzij steun van de Federale regering lukte het toch om een positieve eindbalans te presenteren. Voor 2018 blijkt het probleem groter te worden, want de hele programmering van de Munt werd opgesteld met de extra inkomsten in het achterhoofd. "Die inkomsten zijn niet beschikbaar zolang de ruling rond tax shelter niet rond is. En die ruling wordt wekelijks uitgesteld", verklaart De Caluwe. "De urgentie moet aangekaart worden, want elke dag verliezen we duizenden euro's en dat zijn investeringsbedragen die we niet mogen mislopen. Als tax shelter er niet komt voor de federale instellingen is dat niet minder dan een schandaal. Dan worden wij gediscrimineerd." (Belga)