De tegenexperten hebben hun kennis verkeerd aangewend, zei de aanklager. "Ze komen telkens terug naar dat dom argument, dat het op basis van de feiten toch niet anders kan dat hij in een andere wereld was, dat hij in een waansysteem was. (..) Ook het feit dat hij een andere identiteit gebruikte om ergens binnen te geraken of om niet gepakt te worden, exporteren zij naar zijn schizofrene persoonlijkheid." De substituut-procureur-generaal verwees naar de persberichten die De Gelder bijhield over zijn eerste moord. "Om zich ervan te vergewissen dat het echt gebeurd was, aldus de psychologen van de verdediging. Maar op zijn computer was er wel een lege folder voor de volgende aanslag. U moet mij eens uitleggen hoe hij zich van iets kan vergewissen dat nog niet gebeurd is. Dat is als denken aan iets dat niet bestaat. Rare jongens, die psychologen." Over de omstreden spect-scans zei Van Den Berge dat men "misdaad niet kan herleiden tot een geheel van chemische reacties in de hersenen". (JDH)

De tegenexperten hebben hun kennis verkeerd aangewend, zei de aanklager. "Ze komen telkens terug naar dat dom argument, dat het op basis van de feiten toch niet anders kan dat hij in een andere wereld was, dat hij in een waansysteem was. (..) Ook het feit dat hij een andere identiteit gebruikte om ergens binnen te geraken of om niet gepakt te worden, exporteren zij naar zijn schizofrene persoonlijkheid." De substituut-procureur-generaal verwees naar de persberichten die De Gelder bijhield over zijn eerste moord. "Om zich ervan te vergewissen dat het echt gebeurd was, aldus de psychologen van de verdediging. Maar op zijn computer was er wel een lege folder voor de volgende aanslag. U moet mij eens uitleggen hoe hij zich van iets kan vergewissen dat nog niet gebeurd is. Dat is als denken aan iets dat niet bestaat. Rare jongens, die psychologen." Over de omstreden spect-scans zei Van Den Berge dat men "misdaad niet kan herleiden tot een geheel van chemische reacties in de hersenen". (JDH)