Neo is een project van de stad Brussel met de steun van het Brussels gewest. Het voorziet op de Heizelvlakte onder meer de bouw van 200 handelszaken, kantoren, woningen en crèches. Er komen ook onder andere Spirouland, een Kinepolis-bioscoop en een site voor kinderen gewijd aan wetenschappen. De inhuldiging van het Neo-project is voorzien voor 2021.

Via het openbaar onderzoek kunnen buurtbewoners zich concreet informeren over de plannen. Op 6 december komt de overlegcommissie samen die een advies formuleert over de stedenbouwkundige en milieuvergunning. De stad hoopt in 2018 met de bouw te kunnen starten.

Verwacht wordt dat er de komende weken een en ander van bezwaren zal binnenlopen, aangezien verschillende verenigingen al laten weten hebben geen voorstander te zijn van het project.

(Belga/SK)

Neo is een project van de stad Brussel met de steun van het Brussels gewest. Het voorziet op de Heizelvlakte onder meer de bouw van 200 handelszaken, kantoren, woningen en crèches. Er komen ook onder andere Spirouland, een Kinepolis-bioscoop en een site voor kinderen gewijd aan wetenschappen. De inhuldiging van het Neo-project is voorzien voor 2021.Via het openbaar onderzoek kunnen buurtbewoners zich concreet informeren over de plannen. Op 6 december komt de overlegcommissie samen die een advies formuleert over de stedenbouwkundige en milieuvergunning. De stad hoopt in 2018 met de bouw te kunnen starten.Verwacht wordt dat er de komende weken een en ander van bezwaren zal binnenlopen, aangezien verschillende verenigingen al laten weten hebben geen voorstander te zijn van het project.(Belga/SK)