De regering wil het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van de huidige zevenentwintig naar twaalf. De nieuwe arrondissementen vallen samen met de tien provincies plus het Duitstalige Eupen en het tweetalige Brussel. De nieuwe structuur moet zorgen voor een betere inzet van middelen en hopelijk een einde maken aan de gerechtelijke achterstand. Het openbaar ministerie, de aanklagers dus, vinden de voorgestelde provinciale structuur goed "als overgangsmodel". Maar voorafgaand aan de uitvoering moet een "volledige werklastmeting in alle afdelingen binnen het openbaar ministerie worden uitgevoerd". Elke nieuwe korpschef moet immers de mensen en middelen ter beschikking krijgen die hij nodig heeft. De procureurs(-generaal) en auditeurs willen ook voldoende mogelijkheden om nieuwe mensen aan te werven. "De leeftijdspiramide binnen het openbaar ministerie is van die aard dat er in de nabije toekomst tekorten dreigen te ontstaan", zegt het advies. De nieuwe arrondissementen krijgen ook meer budgettaire autonomie. Het openbaar ministerie wil wel dat die gefaseerd, "over ten minste vier jaar", wordt ingevoerd. De parketmagistraten vragen ook aparte enveloppes voor "onvoorspelbare en geldopslorpende kosten" zoals onderhoud van gebouwen en kosten voor telefonie, expertise of dna-onderzoek. (MVL)

De regering wil het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van de huidige zevenentwintig naar twaalf. De nieuwe arrondissementen vallen samen met de tien provincies plus het Duitstalige Eupen en het tweetalige Brussel. De nieuwe structuur moet zorgen voor een betere inzet van middelen en hopelijk een einde maken aan de gerechtelijke achterstand. Het openbaar ministerie, de aanklagers dus, vinden de voorgestelde provinciale structuur goed "als overgangsmodel". Maar voorafgaand aan de uitvoering moet een "volledige werklastmeting in alle afdelingen binnen het openbaar ministerie worden uitgevoerd". Elke nieuwe korpschef moet immers de mensen en middelen ter beschikking krijgen die hij nodig heeft. De procureurs(-generaal) en auditeurs willen ook voldoende mogelijkheden om nieuwe mensen aan te werven. "De leeftijdspiramide binnen het openbaar ministerie is van die aard dat er in de nabije toekomst tekorten dreigen te ontstaan", zegt het advies. De nieuwe arrondissementen krijgen ook meer budgettaire autonomie. Het openbaar ministerie wil wel dat die gefaseerd, "over ten minste vier jaar", wordt ingevoerd. De parketmagistraten vragen ook aparte enveloppes voor "onvoorspelbare en geldopslorpende kosten" zoals onderhoud van gebouwen en kosten voor telefonie, expertise of dna-onderzoek. (MVL)