De advocaat-generaal benadrukte het grote aantal onderzoeksdaden tijdens het onderzoek zonder dat één piste werd uitgesloten. "De verschillende bewijselementen convergeren allemaal naar de familiale piste. De onderzoekers hebben hun speurwerk in die zin georiënteerd. Dat is de gewone gang van werken." Voor de advocaat-generaal tonen twaalf onweerlegbare punten de materiële schuld van de beschuldigde aan. Ze wees naar de uiteenlopende versies van de beschuligde, twee onverklaarde duistere tijdszones van 50 minuten de nacht van de feiten, de bloedsporen van Younes in de woning, het psychologisch verslag van Wasir dat spreekt van een trauma als gevolg van een shock, de test met de leugendectector waarin de beschuldigde faalt, enz. Ze vorderde de schuldigheid aan doodslag, en herinnerde eraan dat om een kind van 4 jaar te doden de luchtwegen gedurende drie minuten moeten samengedrukt worden. Dat toont voldoende de intentie om te doden aan. Voor de verdediging bestaat er geen enkel bewijs tegen Mohamed Jratlou. In zijn pleidooi wees meester El Malki Adil op een onderzoek dat onvolledig was en dat pistes over het hoofd heeft gezien. "Uit het onderzoek toont geen enkel element de schuld van mijnheer Jratlou aan", sprak de advocaat. "Je kan niet het bestaan van een feit afleiden op basis van onzekere elementen. Er moet bewezen worden dat hij de mechanische druk uitoefende om zijn kind te verstikken", aldus meester El Malki Adil. Nadien vervolgde meester Xavier Magnée het pleidooi om de onschuld van zijn cliënt aan te tonen. (870)

De advocaat-generaal benadrukte het grote aantal onderzoeksdaden tijdens het onderzoek zonder dat één piste werd uitgesloten. "De verschillende bewijselementen convergeren allemaal naar de familiale piste. De onderzoekers hebben hun speurwerk in die zin georiënteerd. Dat is de gewone gang van werken." Voor de advocaat-generaal tonen twaalf onweerlegbare punten de materiële schuld van de beschuldigde aan. Ze wees naar de uiteenlopende versies van de beschuligde, twee onverklaarde duistere tijdszones van 50 minuten de nacht van de feiten, de bloedsporen van Younes in de woning, het psychologisch verslag van Wasir dat spreekt van een trauma als gevolg van een shock, de test met de leugendectector waarin de beschuldigde faalt, enz. Ze vorderde de schuldigheid aan doodslag, en herinnerde eraan dat om een kind van 4 jaar te doden de luchtwegen gedurende drie minuten moeten samengedrukt worden. Dat toont voldoende de intentie om te doden aan. Voor de verdediging bestaat er geen enkel bewijs tegen Mohamed Jratlou. In zijn pleidooi wees meester El Malki Adil op een onderzoek dat onvolledig was en dat pistes over het hoofd heeft gezien. "Uit het onderzoek toont geen enkel element de schuld van mijnheer Jratlou aan", sprak de advocaat. "Je kan niet het bestaan van een feit afleiden op basis van onzekere elementen. Er moet bewezen worden dat hij de mechanische druk uitoefende om zijn kind te verstikken", aldus meester El Malki Adil. Nadien vervolgde meester Xavier Magnée het pleidooi om de onschuld van zijn cliënt aan te tonen. (870)