Het decreet Lokaal Bestuur waar de top van de Vlaamse regering zich morgen over zou buigen, regelt ook de intergemeentelijke samenwerking. "Het is voor ons het moment om te bekijken of alle activiteiten van intercommunales in Vlaanderen overheidstaken moeten blijven of dat we sommige taken kunnen overhevelen naar een privaat initiatief", verduidelijkt fractieleider Bart Somers. "Via dit decreet kunnen we zo'n privatisering principieel mogelijk maken. Op die manier kunnen we op termijn het aantal intercommunales in Vlaanderen inperken. Het Open Vld-pleidooi voor de privatisering van intercommunales is op zich niet nieuw. Ten tijde van de heisa rond Chinese inmenging in distributienetbedrijf Eandis pleitten Vlaams Energieminister Bart Tommelein en andere liberalen ook al voor een beursgang. (Belga)

Het decreet Lokaal Bestuur waar de top van de Vlaamse regering zich morgen over zou buigen, regelt ook de intergemeentelijke samenwerking. "Het is voor ons het moment om te bekijken of alle activiteiten van intercommunales in Vlaanderen overheidstaken moeten blijven of dat we sommige taken kunnen overhevelen naar een privaat initiatief", verduidelijkt fractieleider Bart Somers. "Via dit decreet kunnen we zo'n privatisering principieel mogelijk maken. Op die manier kunnen we op termijn het aantal intercommunales in Vlaanderen inperken. Het Open Vld-pleidooi voor de privatisering van intercommunales is op zich niet nieuw. Ten tijde van de heisa rond Chinese inmenging in distributienetbedrijf Eandis pleitten Vlaams Energieminister Bart Tommelein en andere liberalen ook al voor een beursgang. (Belga)