Open VLD wil nog een stapje verder gaan in de hervorming van het Belgische erfrecht. Een werkgroep van de commissie Justitie in de Senaat werkt aan een modernisering van het Belgische erfrecht. Zo is het onder meer de bedoeling ouders meer bewegingsvrijheid te geven in de verdeling van hun erfenis. Maar de Vlaamse liberalen willen nog een stapje verder gaan. "Elke individu moet wat ons betreft in een zo groot mogelijke vrijheid kunnen bepalen wat er met zijn eigendommen gebeurt na zijn overlijden", zegt Open VLD-senator Martine Taelman.

Bloedlijn

Een werkgroep in de Senaat werkte een voorstel uit om het Belgische erfrecht te moderniseren. De huidige regels dateren nog uit de tijd van Napoleon en hebben als hoofddoel het vermogen 'in de bloedlijn' te behouden. Afhankelijk van het aantal kinderen moeten zij momenteel minstens de helft tot driekwart van de erfenis toegewezen krijgen.

Het nieuwe voorstel voorziet dat ouders voortaan minstens de helft van hun erfenis moeten nalaten aan hun kinderen. De andere helft zouden ze naar eigen goeddunken kunnen nalaten aan wie ze willen.

Vrijheid

Het voorstel biedt ouders iets meer bewegingsvrijheid. Maar Open VLD-senator Martine Taelman zou het erfrecht nog grondiger willen hervormen. "Het voorstel om steeds de helft van de nalatenschap vrij te laten is wat Open VLD betreft een eerste en belangrijke stap maar we moeten verder durven gaan. Elke individu moet wat ons betreft in een zo groot mogelijke vrijheid kunnen bepalen wat er met zijn eigendommen gebeurt na zijn overlijden".

Taelman verwijst naar haar eigen partijcongres van dit weekend. In de ontwerptekst waarover de Vlaamse liberalen moeten stemmen staat "een vrij erfrecht zonder discriminatie" ingeschreven.

"De fiscus mag dus niet bepaalde erfgenamen fiscaal zwaarder treffen omdat zij niet tot bepaalde wettelijk vastgelegde categorieën behoren. Een bevrijd erfrecht van de 21e eeuw is veel beter afgestemd op de vele samenlevingsvormen die onze maatschappij rijk is en daarin moet de wetgever geen voorkeur uitspreken wat Open VLD betreft", aldus Taelman. (Belga/EE)

Open VLD wil nog een stapje verder gaan in de hervorming van het Belgische erfrecht. Een werkgroep van de commissie Justitie in de Senaat werkt aan een modernisering van het Belgische erfrecht. Zo is het onder meer de bedoeling ouders meer bewegingsvrijheid te geven in de verdeling van hun erfenis. Maar de Vlaamse liberalen willen nog een stapje verder gaan. "Elke individu moet wat ons betreft in een zo groot mogelijke vrijheid kunnen bepalen wat er met zijn eigendommen gebeurt na zijn overlijden", zegt Open VLD-senator Martine Taelman. BloedlijnEen werkgroep in de Senaat werkte een voorstel uit om het Belgische erfrecht te moderniseren. De huidige regels dateren nog uit de tijd van Napoleon en hebben als hoofddoel het vermogen 'in de bloedlijn' te behouden. Afhankelijk van het aantal kinderen moeten zij momenteel minstens de helft tot driekwart van de erfenis toegewezen krijgen. Het nieuwe voorstel voorziet dat ouders voortaan minstens de helft van hun erfenis moeten nalaten aan hun kinderen. De andere helft zouden ze naar eigen goeddunken kunnen nalaten aan wie ze willen. VrijheidHet voorstel biedt ouders iets meer bewegingsvrijheid. Maar Open VLD-senator Martine Taelman zou het erfrecht nog grondiger willen hervormen. "Het voorstel om steeds de helft van de nalatenschap vrij te laten is wat Open VLD betreft een eerste en belangrijke stap maar we moeten verder durven gaan. Elke individu moet wat ons betreft in een zo groot mogelijke vrijheid kunnen bepalen wat er met zijn eigendommen gebeurt na zijn overlijden". Taelman verwijst naar haar eigen partijcongres van dit weekend. In de ontwerptekst waarover de Vlaamse liberalen moeten stemmen staat "een vrij erfrecht zonder discriminatie" ingeschreven. "De fiscus mag dus niet bepaalde erfgenamen fiscaal zwaarder treffen omdat zij niet tot bepaalde wettelijk vastgelegde categorieën behoren. Een bevrijd erfrecht van de 21e eeuw is veel beter afgestemd op de vele samenlevingsvormen die onze maatschappij rijk is en daarin moet de wetgever geen voorkeur uitspreken wat Open VLD betreft", aldus Taelman. (Belga/EE)