Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kwam onlangs met zijn voorstel om ervoor te zorgen dat de elektrische bedrijfswagen vanaf 2026 de norm wordt. Hij denkt daarbij aan een exclusieve fiscale aftrekbaarheid voor elektrische wagens en een fiscale stimulans om overal laadpalen neer te poten. Open Vld-Kamerleden Christian Leysen en Marianne Verhaert noemen die ambitie een goede zaak, maar geloven dat er meer nodig is om een echte vervoersswitch op gang te brengen. Een duidelijk kader voor het mobiliteitsbudget kan een serieuze stap vooruit betekenen. "We willen mensen niet uit de wagen jagen, maar we willen de combinatie van verschillende vervoersmodi aanmoedigen", luidt het. In een resolutie pleiten ze er daarom voor dat mobiliteitsbudget uit te breiden naar alle werkgevers, of althans: ze vragen de regering die mogelijkheid te onderzoeken. "De mensen moeten meer vrijheid krijgen over hoe ze zich naar het werk verplaatsen", vinden Leysen en Verhaert. Het systeem moet wel vrijwillig blijven voor werkgevers en werknemers. Bovendien moet de regering bekijken hoe andere vergroeningsstelsels in een veralgemeend systeem kunnen worden opgenomen. En wanneer er van dat mobiliteitsbudget nog iets over is, moet het voor de liberalen ook mogelijk zijn om dit cash uitbetaald te krijgen, aan een beperkte fiscale aanslagvoet. (Belga)

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kwam onlangs met zijn voorstel om ervoor te zorgen dat de elektrische bedrijfswagen vanaf 2026 de norm wordt. Hij denkt daarbij aan een exclusieve fiscale aftrekbaarheid voor elektrische wagens en een fiscale stimulans om overal laadpalen neer te poten. Open Vld-Kamerleden Christian Leysen en Marianne Verhaert noemen die ambitie een goede zaak, maar geloven dat er meer nodig is om een echte vervoersswitch op gang te brengen. Een duidelijk kader voor het mobiliteitsbudget kan een serieuze stap vooruit betekenen. "We willen mensen niet uit de wagen jagen, maar we willen de combinatie van verschillende vervoersmodi aanmoedigen", luidt het. In een resolutie pleiten ze er daarom voor dat mobiliteitsbudget uit te breiden naar alle werkgevers, of althans: ze vragen de regering die mogelijkheid te onderzoeken. "De mensen moeten meer vrijheid krijgen over hoe ze zich naar het werk verplaatsen", vinden Leysen en Verhaert. Het systeem moet wel vrijwillig blijven voor werkgevers en werknemers. Bovendien moet de regering bekijken hoe andere vergroeningsstelsels in een veralgemeend systeem kunnen worden opgenomen. En wanneer er van dat mobiliteitsbudget nog iets over is, moet het voor de liberalen ook mogelijk zijn om dit cash uitbetaald te krijgen, aan een beperkte fiscale aanslagvoet. (Belga)