De Vlaamse liberalen willen dat het parlement in afwachting van de komst van een volwaardige regering nu al een reeks pensioenhervormingen doorvoert. De partij pleit daarom voor de oprichting van een "gemengde commissie Pensioenen" van Kamer en Senaat die alle bestaande wetsvoorstellen bundelt en behandelt.

Open VLD heeft alvast een reeks voorstellen ingediend, onder meer om vanaf 2021 de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Voorzitter Alexander De Croo en de Kamerleden Gwendolyn Rutten en Maggie De Block benadrukten donderdag op een persconferentie dat we met zijn allen onvermijdelijk meer en langer zullen moeten werken.

Via het parlement

Door de vergrijzing nemen de uitgaven van de sociale zekerheid steeds toe, terwijl het aantal oudere werknemers in ons land ronduit dramatisch is. De effectieve pensioenleeftijd is momenteel 59 jaar en de gemiddelde effectieve loopbaan bedraagt slechts 28,6 jaar, terwijl we gemiddeld bijna 80 jaar worden. Dat is onhoudbaar, is het Open VLD-credo.

Terwijl sommige landen al aan een tweede pensioenhervorming toe zijn, is er bij ons nog altijd niets gebeurd. Daarom willen de liberalen niet meer wachten op de vorming van een regering. Net zoals dat met de hervorming van de gezinshereniging of de invoering van vrouwenquota in bedrijven het geval was, moet het parlement ook in het pensioendossier de koe al bij de horens vatten. Hoewel ook de regering een reeks ingrepen moet doen, kan het parlement nu al verschillende maatregelen nemen. En dat kan in een gemengde Kamer- en Senaatscommissie, meent Open Vld.

Open VLD: vijf pensioenvoorstellen

De partij heeft zelf vijf pensioenvoorstellen ingediend. Het gaat om maatregelen die meteen kunnen worden ingevoerd en initiatieven op middellange en lange termijn.

Een eerste voorstel voert een "doorwerkpremie" in, een initiatief dat de pensioenbonus moet vervangen en omvormen tot een belastingvermindering voor mensen die na hun zestigste werken. Het initiatief moet de werkzaamheidsgraad de hoogte injagen.

Om ervoor te zorgen dat niet 60 procent - zoals nu het geval is - maar alle werknemers een beroep kunnen doen op de tweede pensioenpijler, voert Open VLD een vrijwillig systeem in dat werkgevers verplicht een verzekeraar of pensioeninstelling aan te spreken wanneer één werknemer daar om vraagt. De werkgever draagt zelf wel niet bij.

Het vrijwillig aanvullend pensioen wordt wel onderworpen aan dezelfde fiscale regels als de klassieke tweede pijler. Bedoeling is ook dat werknemers niet alleen kunnen bijdragen via hun loon, maar ook allerlei extralegale voordelen kunnen omzetten in een bijdrage.

Naast de al oude Open VLD-vraag naar onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden willen de Vlaamse liberalen ook de loopbaanvoorwaarden verstrengen om te kunnen genieten van pensioen vanaf 60 jaar. De partij trekt daarom het aantal vereiste loopbaanjaren geleidelijk op van 35 jaar nu naar 40 jaar in 2021. Elk jaar komen er dus zes maanden bij.

Vanaf 2021 dient de pensioenleeftijd en de leeftijd voor brugpensioen voor de liberalen dan gekoppeld te worden aan de gestegen levensverwachting. De wettelijke pensioenleeftijd nu al optrekken, heeft volgens de partij geen zin, aangezien eerst de effectieve pensioenleeftijd verhoogd moet worden. Toch is dergelijke koppeling op lange termijn nodig omdat onze levensverwachting blijft stijgen. Veertig jaar geleden leefden we gemiddeld 5,5 jaar minder lang dan nu en tegen 2060 bedraagt de levensverwachting bij de geboorte voor mannen 85,3 en voor vrouwen 90,9 jaar oud.

Niet het Open VLD-pensioenplan

Alexander De Croo beklemtoonde donderdag dat dit niet hét Open VLD-pensioenplan is, maar een reeks maatregelen die nu al door het parlement kunnen worden gesluisd om toch al een reeks stappen te zetten. Open VLD wil overigens in dezelfde logica ook de pensioenen van politici en parlementsleden aanpakken. (Belga)

De Vlaamse liberalen willen dat het parlement in afwachting van de komst van een volwaardige regering nu al een reeks pensioenhervormingen doorvoert. De partij pleit daarom voor de oprichting van een "gemengde commissie Pensioenen" van Kamer en Senaat die alle bestaande wetsvoorstellen bundelt en behandelt. Open VLD heeft alvast een reeks voorstellen ingediend, onder meer om vanaf 2021 de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Voorzitter Alexander De Croo en de Kamerleden Gwendolyn Rutten en Maggie De Block benadrukten donderdag op een persconferentie dat we met zijn allen onvermijdelijk meer en langer zullen moeten werken. Via het parlement Door de vergrijzing nemen de uitgaven van de sociale zekerheid steeds toe, terwijl het aantal oudere werknemers in ons land ronduit dramatisch is. De effectieve pensioenleeftijd is momenteel 59 jaar en de gemiddelde effectieve loopbaan bedraagt slechts 28,6 jaar, terwijl we gemiddeld bijna 80 jaar worden. Dat is onhoudbaar, is het Open VLD-credo. Terwijl sommige landen al aan een tweede pensioenhervorming toe zijn, is er bij ons nog altijd niets gebeurd. Daarom willen de liberalen niet meer wachten op de vorming van een regering. Net zoals dat met de hervorming van de gezinshereniging of de invoering van vrouwenquota in bedrijven het geval was, moet het parlement ook in het pensioendossier de koe al bij de horens vatten. Hoewel ook de regering een reeks ingrepen moet doen, kan het parlement nu al verschillende maatregelen nemen. En dat kan in een gemengde Kamer- en Senaatscommissie, meent Open Vld. Open VLD: vijf pensioenvoorstellen De partij heeft zelf vijf pensioenvoorstellen ingediend. Het gaat om maatregelen die meteen kunnen worden ingevoerd en initiatieven op middellange en lange termijn. Een eerste voorstel voert een "doorwerkpremie" in, een initiatief dat de pensioenbonus moet vervangen en omvormen tot een belastingvermindering voor mensen die na hun zestigste werken. Het initiatief moet de werkzaamheidsgraad de hoogte injagen. Om ervoor te zorgen dat niet 60 procent - zoals nu het geval is - maar alle werknemers een beroep kunnen doen op de tweede pensioenpijler, voert Open VLD een vrijwillig systeem in dat werkgevers verplicht een verzekeraar of pensioeninstelling aan te spreken wanneer één werknemer daar om vraagt. De werkgever draagt zelf wel niet bij. Het vrijwillig aanvullend pensioen wordt wel onderworpen aan dezelfde fiscale regels als de klassieke tweede pijler. Bedoeling is ook dat werknemers niet alleen kunnen bijdragen via hun loon, maar ook allerlei extralegale voordelen kunnen omzetten in een bijdrage. Naast de al oude Open VLD-vraag naar onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden willen de Vlaamse liberalen ook de loopbaanvoorwaarden verstrengen om te kunnen genieten van pensioen vanaf 60 jaar. De partij trekt daarom het aantal vereiste loopbaanjaren geleidelijk op van 35 jaar nu naar 40 jaar in 2021. Elk jaar komen er dus zes maanden bij. Vanaf 2021 dient de pensioenleeftijd en de leeftijd voor brugpensioen voor de liberalen dan gekoppeld te worden aan de gestegen levensverwachting. De wettelijke pensioenleeftijd nu al optrekken, heeft volgens de partij geen zin, aangezien eerst de effectieve pensioenleeftijd verhoogd moet worden. Toch is dergelijke koppeling op lange termijn nodig omdat onze levensverwachting blijft stijgen. Veertig jaar geleden leefden we gemiddeld 5,5 jaar minder lang dan nu en tegen 2060 bedraagt de levensverwachting bij de geboorte voor mannen 85,3 en voor vrouwen 90,9 jaar oud. Niet het Open VLD-pensioenplan Alexander De Croo beklemtoonde donderdag dat dit niet hét Open VLD-pensioenplan is, maar een reeks maatregelen die nu al door het parlement kunnen worden gesluisd om toch al een reeks stappen te zetten. Open VLD wil overigens in dezelfde logica ook de pensioenen van politici en parlementsleden aanpakken. (Belga)