Sinds 18 februari worden er vaccins toegediend in voorzieningen waar mensen met een beperking overnachten. Ook het personeel wordt ingeënt. Wie enkel overdag in zo'n voorziening verblijft, komt nog niet aan bod. Ook kinderen met een beperking die thuis verblijven en hun ouders krijgen nog geen vaccin en er is voor hen ook nog geen datum in zicht. 25 ouders van kinderen met een beperking hebben daarover al een brief aan minister van Welzijn Wouter Beke gestuurd. "Bij personeel in dagopvang en ouders thuis bestaat het risico dat ze het virus overdragen op kinderen en meerderjarigen met een beperking", zegt Maurits Vande Reyde. "Door hun verzwakte weerstand lopen zij een verhoogd risico op complicaties. Er is daarbij geen verschil in gezondheidsrisico tussen dagopvang, thuis- of residentieel verblijf. Veel voorzieningen bieden trouwens beide vormen aan. Het is toch wel kafka dat het personeel in dagopvang geen vaccin krijgt, terwijl hun collega's dat wél krijgen. De vaccinaties zouden dan ook best gelijktijdig uitgerold worden in alle soorten opvang en zorg voor mensen met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld met de voorziene mobiele teams." (Belga)

Sinds 18 februari worden er vaccins toegediend in voorzieningen waar mensen met een beperking overnachten. Ook het personeel wordt ingeënt. Wie enkel overdag in zo'n voorziening verblijft, komt nog niet aan bod. Ook kinderen met een beperking die thuis verblijven en hun ouders krijgen nog geen vaccin en er is voor hen ook nog geen datum in zicht. 25 ouders van kinderen met een beperking hebben daarover al een brief aan minister van Welzijn Wouter Beke gestuurd. "Bij personeel in dagopvang en ouders thuis bestaat het risico dat ze het virus overdragen op kinderen en meerderjarigen met een beperking", zegt Maurits Vande Reyde. "Door hun verzwakte weerstand lopen zij een verhoogd risico op complicaties. Er is daarbij geen verschil in gezondheidsrisico tussen dagopvang, thuis- of residentieel verblijf. Veel voorzieningen bieden trouwens beide vormen aan. Het is toch wel kafka dat het personeel in dagopvang geen vaccin krijgt, terwijl hun collega's dat wél krijgen. De vaccinaties zouden dan ook best gelijktijdig uitgerold worden in alle soorten opvang en zorg voor mensen met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld met de voorziene mobiele teams." (Belga)