Dat heeft voorzitster Gwendolyn Rutten gezegd in het VTM-middagnieuws. Het houdt ook in dat mensen hun leefloon kunnen verliezen, bevestigde ze aan Belga.

'Rechten en plichten'

'Rechten en plichten gelden voor iedereen, dat zouden we best ook van in het begin duidelijk maken aan mensen die hier nieuw aankomen. Enkel op die manier kunnen we van integratie een succesverhaal maken, iets wat vroeger niet altijd het geval was.'

Als voorbeeld wijst Rutten op het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, waarbij leefloners jonger dan 25 recht hebben op 'integratie door tewerkstelling'.

Doel is een snelle activering. Rutten wil OCMW's meteen met de vluchteling in kwestie laten kijken wat ze kunnen en welke hun specifieke noden zijn. 'Mensen die hoogopgeleid zijn en Engels spreken, daar kan je andere dingen aan vragen dan aan mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven', aldus de liberale voorzitster.

Volgens Rutten biedt een contract de beste kans op maatwerk. 'Het betekent dat we zeggen: "je krijgt wel een uitkering, dat is je recht, maar daar staat de plicht tegenover, bijvoorbeeld om de taal te leren, om op zoek te gaan naar werk en om je te integreren".'

Geen afschrikmiddel, maar kans

Rutten ziet het contract niet als een afschrikmiddel voor vluchtelingen. "Eerder als een kans op slagen. 'De mensen die hier nu aankomen, die oorlogsvluchteling zijn en die erkend worden, die gaan hier ook blijven. We kunnen dat beter eens hardop zeggen en proberen er een succesverhaal van te maken.'

Precies daarom wil ze het contract ook niet beperken tot jongeren en vluchtelingen, maar het opentrekken naar al wie bij het OCMW aanklopt voor een leefloon, verduidelijkte Rutten nog aan Belga.

Federaal

De liberalen leggen hun voorstel trouwens zeer bewust op de federale regeringstafel, om zo ook in Brussel en Wallonië een impact te hebben.

De coalitiepartners van Open VLD houden zich voorlopig echter op de vlakte. Bij CD&V blijft het zondag stil, terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever enkel kwijt wil dat zijn partij 'ieder voorstel dat kan bijdragen tot een betere situatie welwillend zal bespreken aan de regeringstafel'.

Taxshift

Wat de taxshift betreft, zei Rutten nog, wil Open VLD vooral voor kleine ondernemingen en zelfstandigen inspanningen doen om de lasten te verlagen. Op die manier moeten er economische groei en meer jobs gecreëerd worden.

'430 miljoen is er uitgetrokken. Daarmee moet je de vennootschapsbelasting tot 25 procent of minder kunnen verlagen. We kunnen ook de sociale lasten voor KMO's en zelfstandigen verminderen. Deze bedrijven zijn immers het weefsel van Vlaanderen'. (Belga/VTM/KVDA)

Dat heeft voorzitster Gwendolyn Rutten gezegd in het VTM-middagnieuws. Het houdt ook in dat mensen hun leefloon kunnen verliezen, bevestigde ze aan Belga.'Rechten en plichten gelden voor iedereen, dat zouden we best ook van in het begin duidelijk maken aan mensen die hier nieuw aankomen. Enkel op die manier kunnen we van integratie een succesverhaal maken, iets wat vroeger niet altijd het geval was.'Als voorbeeld wijst Rutten op het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, waarbij leefloners jonger dan 25 recht hebben op 'integratie door tewerkstelling'.Doel is een snelle activering. Rutten wil OCMW's meteen met de vluchteling in kwestie laten kijken wat ze kunnen en welke hun specifieke noden zijn. 'Mensen die hoogopgeleid zijn en Engels spreken, daar kan je andere dingen aan vragen dan aan mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven', aldus de liberale voorzitster. Volgens Rutten biedt een contract de beste kans op maatwerk. 'Het betekent dat we zeggen: "je krijgt wel een uitkering, dat is je recht, maar daar staat de plicht tegenover, bijvoorbeeld om de taal te leren, om op zoek te gaan naar werk en om je te integreren".' Rutten ziet het contract niet als een afschrikmiddel voor vluchtelingen. "Eerder als een kans op slagen. 'De mensen die hier nu aankomen, die oorlogsvluchteling zijn en die erkend worden, die gaan hier ook blijven. We kunnen dat beter eens hardop zeggen en proberen er een succesverhaal van te maken.'Precies daarom wil ze het contract ook niet beperken tot jongeren en vluchtelingen, maar het opentrekken naar al wie bij het OCMW aanklopt voor een leefloon, verduidelijkte Rutten nog aan Belga. De liberalen leggen hun voorstel trouwens zeer bewust op de federale regeringstafel, om zo ook in Brussel en Wallonië een impact te hebben. De coalitiepartners van Open VLD houden zich voorlopig echter op de vlakte. Bij CD&V blijft het zondag stil, terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever enkel kwijt wil dat zijn partij 'ieder voorstel dat kan bijdragen tot een betere situatie welwillend zal bespreken aan de regeringstafel'. Wat de taxshift betreft, zei Rutten nog, wil Open VLD vooral voor kleine ondernemingen en zelfstandigen inspanningen doen om de lasten te verlagen. Op die manier moeten er economische groei en meer jobs gecreëerd worden.'430 miljoen is er uitgetrokken. Daarmee moet je de vennootschapsbelasting tot 25 procent of minder kunnen verlagen. We kunnen ook de sociale lasten voor KMO's en zelfstandigen verminderen. Deze bedrijven zijn immers het weefsel van Vlaanderen'. (Belga/VTM/KVDA)