CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Els Van Hoof dienen een voorstel van resolutie in dat de regering vraagt om de commerciële uitbating van de zonnebanken te verbieden. De sector kreeg strenge regels opgelegd, maar desondanks bleek vorig jaar slechts 12 procent van de gecontroleerde uitbaters in orde te zijn. Dierick en Van Hoof willen ook een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert gaat niet akkoord. "Uiteraard moeten mensen zich bewust zijn van de gevaren, maar verbieden is voor ons een brug te ver", zegt ze in een reactie. Ze brengt in herinnering dat klanten van zonnebankcentra een doktersattest zouden moeten hebben waarop hun huidtype vermeld staat. Hebben ze dat niet, dan moeten de uitbaters met een toestel hun huidtype bepalen. Begin dit jaar werd het koninklijk besluit waarin dit bepaald is, echter vernietigd door de Raad van State. Sindsdien zijn de eerdere maatregelen van kracht. Ook die schrijven voor dat het huidtype van de klant bepaald moet worden. De onthaalverantwoordelijken van de centra moeten ook een specifieke opleiding gevolgd hebben. "Het is belangrijk en goed dat we mensen bewust maken van de risico's. Je kunt de centra die zich aan de regels houden toch niet zwaar laten investeren in extra beschermde maatregelen om ze vervolgens toch te verbieden? Als er geïnvesteerd is in controle en preventie en als mensen voldoende geïnformeerd zijn over de risico's, dan mogen ze toch zelf beslissen of ze onder de zonnebank gaan?" Verhaert vraagt nog om te focussen op controle. (Belga)

CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Els Van Hoof dienen een voorstel van resolutie in dat de regering vraagt om de commerciële uitbating van de zonnebanken te verbieden. De sector kreeg strenge regels opgelegd, maar desondanks bleek vorig jaar slechts 12 procent van de gecontroleerde uitbaters in orde te zijn. Dierick en Van Hoof willen ook een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert gaat niet akkoord. "Uiteraard moeten mensen zich bewust zijn van de gevaren, maar verbieden is voor ons een brug te ver", zegt ze in een reactie. Ze brengt in herinnering dat klanten van zonnebankcentra een doktersattest zouden moeten hebben waarop hun huidtype vermeld staat. Hebben ze dat niet, dan moeten de uitbaters met een toestel hun huidtype bepalen. Begin dit jaar werd het koninklijk besluit waarin dit bepaald is, echter vernietigd door de Raad van State. Sindsdien zijn de eerdere maatregelen van kracht. Ook die schrijven voor dat het huidtype van de klant bepaald moet worden. De onthaalverantwoordelijken van de centra moeten ook een specifieke opleiding gevolgd hebben. "Het is belangrijk en goed dat we mensen bewust maken van de risico's. Je kunt de centra die zich aan de regels houden toch niet zwaar laten investeren in extra beschermde maatregelen om ze vervolgens toch te verbieden? Als er geïnvesteerd is in controle en preventie en als mensen voldoende geïnformeerd zijn over de risico's, dan mogen ze toch zelf beslissen of ze onder de zonnebank gaan?" Verhaert vraagt nog om te focussen op controle. (Belga)