"Duidelijk en helder: ik ga voor een nieuw mandaat en vervroeg op unanieme vraag van het partijbestuur de voorzittersverkiezingen", zo stuurde Rutten maandagmiddag de wereld in.

De aankondiging doorkruist de geruchten dat Rutten de post van Vlaams viceminister-president Annemie Turtelboom zou kunnen overnemen. De jongste dagen zwol de - anonieme - kritiek op de positie van Turtelboom opnieuw aan. De veertigjarige Rutten zit sinds eind 2012 aan het roer bij Open Vld. (Belga/NSK)

"Duidelijk en helder: ik ga voor een nieuw mandaat en vervroeg op unanieme vraag van het partijbestuur de voorzittersverkiezingen", zo stuurde Rutten maandagmiddag de wereld in.De aankondiging doorkruist de geruchten dat Rutten de post van Vlaams viceminister-president Annemie Turtelboom zou kunnen overnemen. De jongste dagen zwol de - anonieme - kritiek op de positie van Turtelboom opnieuw aan. De veertigjarige Rutten zit sinds eind 2012 aan het roer bij Open Vld. (Belga/NSK)