Open Vld betreurt dat haar pleidooi voor het pensioenkrediet al jaren weinig bijval krijgt bij andere partijen. "Het pensioenkrediet stelt senioren in staat om extra kapitaal te verwerven terwijl ze in hun woning kunnen blijven wonen. De bank wordt gedeeltelijk eigenaar van de woning, legt Tommelein uit. Hij diende samen met zijn voorzitter Alexander De Croo een wetsvoorstel in dat deze mogelijkheid ook in ons land wil invoeren, na landen zoals Frankrijk en Nederland. "Wie een omgekeerde hypotheek onderschrijft, blijft eigenaar tot hij overlijdt of naar een rusthuis of serviceflat gaat. De bank zet het huis wel om in liquide middelen. Ze leent aan de eigenaar van een huis een zeker percentage van zijn woning. De bank kan dat bedrag in één keer of in schijven uitbetalen. Ook de erfgenamen hoeven niet te vrezen. Hun reservatair deel kan perfect worden gevrijwaard door het pensioenkrediet te bepreken tot het beschikbare gedeelte van de erfenis". (JDE)

Open Vld betreurt dat haar pleidooi voor het pensioenkrediet al jaren weinig bijval krijgt bij andere partijen. "Het pensioenkrediet stelt senioren in staat om extra kapitaal te verwerven terwijl ze in hun woning kunnen blijven wonen. De bank wordt gedeeltelijk eigenaar van de woning, legt Tommelein uit. Hij diende samen met zijn voorzitter Alexander De Croo een wetsvoorstel in dat deze mogelijkheid ook in ons land wil invoeren, na landen zoals Frankrijk en Nederland. "Wie een omgekeerde hypotheek onderschrijft, blijft eigenaar tot hij overlijdt of naar een rusthuis of serviceflat gaat. De bank zet het huis wel om in liquide middelen. Ze leent aan de eigenaar van een huis een zeker percentage van zijn woning. De bank kan dat bedrag in één keer of in schijven uitbetalen. Ook de erfgenamen hoeven niet te vrezen. Hun reservatair deel kan perfect worden gevrijwaard door het pensioenkrediet te bepreken tot het beschikbare gedeelte van de erfenis". (JDE)