De kwaliteit van het Vlaamse onderwijs gaat er op achteruit, blijkt uit alle wetenschappelijk onderzoek. De liberalen willen die achteruitgang een halt toe roepen, en hebben daarvoor een 12-puntenplan opgesteld. Zo wil de partij onder meer een centraal eindexamen invoeren aan het einde van het secundair onderwijs. Volgens Open Vld is dat een goede maatstaf om de kwaliteit van het onderwijs te meten en stelt het de overheid in staat sneller bij te sturen. Ook in het lager onderwijs wil Open Vld meer inzetten op gestandaardiseerde en genormeerde toetsen. Een ander voorstel is om levensbeschouwelijke vakken om te vormen tot keuzevakken. De lessen kunnen binnen of buiten de uren gevolgd worden, dat kiest de leerling zelf, en wie liever geen levensbeschouwing wil, kan de uren invullen met andere vakken. De liberalen pleiten ook voor een soort overkoepelend vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Daarnaast is ook taal belangrijk. Open Vld wil meer lestijd voor het Nederlands en extra taalbadklassen voor kinderen met een taalachterstand. Maar ook meertaligheid is belangrijk, klinkt het. Daarom pleiten ze voor immersie-onderwijs, waarbij scholen andere vakken kunnen onderwijzen in Engels, Frans of Duits. Scholen moeten ook aangemoedigd worden om al in de kleuter- of basisschool in te zetten op vreemde talen. Niet alleen taal, ook digitale kennis is belangrijk. Elk kind moet kennis maken met programmeren, vindt Open Vld. Tot slot willen de liberalen nog de leerplichtleeftijd verlagen naar 3 jaar, leerkrachten meer laten focussen op lesgeven en minder op administratie, duaal leren aanmoedigen om schooluitval tegen te gaan, minder inmenging door de koepels en de netten en beter lesmateriaal. Een hele boterham dus, maar "onderwijs is dé kansenmachine van onze samenleving. Elke leerling moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. "We mogen geen tijd verliezen. We gaan opnieuw voor goud. We moeten de lat hoog leggen en de drempel laag." (Belga)

De kwaliteit van het Vlaamse onderwijs gaat er op achteruit, blijkt uit alle wetenschappelijk onderzoek. De liberalen willen die achteruitgang een halt toe roepen, en hebben daarvoor een 12-puntenplan opgesteld. Zo wil de partij onder meer een centraal eindexamen invoeren aan het einde van het secundair onderwijs. Volgens Open Vld is dat een goede maatstaf om de kwaliteit van het onderwijs te meten en stelt het de overheid in staat sneller bij te sturen. Ook in het lager onderwijs wil Open Vld meer inzetten op gestandaardiseerde en genormeerde toetsen. Een ander voorstel is om levensbeschouwelijke vakken om te vormen tot keuzevakken. De lessen kunnen binnen of buiten de uren gevolgd worden, dat kiest de leerling zelf, en wie liever geen levensbeschouwing wil, kan de uren invullen met andere vakken. De liberalen pleiten ook voor een soort overkoepelend vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Daarnaast is ook taal belangrijk. Open Vld wil meer lestijd voor het Nederlands en extra taalbadklassen voor kinderen met een taalachterstand. Maar ook meertaligheid is belangrijk, klinkt het. Daarom pleiten ze voor immersie-onderwijs, waarbij scholen andere vakken kunnen onderwijzen in Engels, Frans of Duits. Scholen moeten ook aangemoedigd worden om al in de kleuter- of basisschool in te zetten op vreemde talen. Niet alleen taal, ook digitale kennis is belangrijk. Elk kind moet kennis maken met programmeren, vindt Open Vld. Tot slot willen de liberalen nog de leerplichtleeftijd verlagen naar 3 jaar, leerkrachten meer laten focussen op lesgeven en minder op administratie, duaal leren aanmoedigen om schooluitval tegen te gaan, minder inmenging door de koepels en de netten en beter lesmateriaal. Een hele boterham dus, maar "onderwijs is dé kansenmachine van onze samenleving. Elke leerling moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. "We mogen geen tijd verliezen. We gaan opnieuw voor goud. We moeten de lat hoog leggen en de drempel laag." (Belga)