Het was partijvoorzitter Egbert Lachaert die het tuchtorgaan van Open Vld had gevraagd El Kaouakibi op non-actief te zetten. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan, in afwachting van opheldering in deze zaak en in het belang van zowel El Kaouakibi als de partij zelf. Het parlementslid heeft steeds ontkend dat ze subsidies onrechtmatig heeft toegepast. De statutaire commissie besliste op 16 februari El Kaouakibi zes maanden te schorsen. Het orgaan kan die schorsing nog verlengen, maar ook inkorten, indien de gerechtelijke en andere officiële instanties voor het verstrijken van de termijn tot een besluit komen waarbij zou blijken dat deze bewarende maatregel niet verder noodzakelijk is. De facto wordt El Kaouakibi politiek op non-actief binnen de partij gezet. Ze mag bijvoorbeeld niet aan bestuursvergaderingen of aan verkiezingen binnen Open Vld deelnemen en kan zich ook geen kandidaat stellen voor een mandaat bij de partij. Tijdens de schorsing is een bestuurslid geen regio-afgevaardigde meer. Op mandaten als parlementslid heeft de schorsing geen invloed. El Kaouakibi kan dus Vlaams parlementslid blijven en moet zich aan de politieke afspraken en standpunten van Open Vld houden. (Belga)

Het was partijvoorzitter Egbert Lachaert die het tuchtorgaan van Open Vld had gevraagd El Kaouakibi op non-actief te zetten. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan, in afwachting van opheldering in deze zaak en in het belang van zowel El Kaouakibi als de partij zelf. Het parlementslid heeft steeds ontkend dat ze subsidies onrechtmatig heeft toegepast. De statutaire commissie besliste op 16 februari El Kaouakibi zes maanden te schorsen. Het orgaan kan die schorsing nog verlengen, maar ook inkorten, indien de gerechtelijke en andere officiële instanties voor het verstrijken van de termijn tot een besluit komen waarbij zou blijken dat deze bewarende maatregel niet verder noodzakelijk is. De facto wordt El Kaouakibi politiek op non-actief binnen de partij gezet. Ze mag bijvoorbeeld niet aan bestuursvergaderingen of aan verkiezingen binnen Open Vld deelnemen en kan zich ook geen kandidaat stellen voor een mandaat bij de partij. Tijdens de schorsing is een bestuurslid geen regio-afgevaardigde meer. Op mandaten als parlementslid heeft de schorsing geen invloed. El Kaouakibi kan dus Vlaams parlementslid blijven en moet zich aan de politieke afspraken en standpunten van Open Vld houden. (Belga)