De krant De Standaard legde de hand op de mails. Steen des aanstoots is een interne nota van Johan Hanssens, de kabinetschef van Open VLD-voorzitter De Croo.

Die laat zich volgens De Standaard laaiend enthousiast uit over Uplace. Hanssens noemt de geplande megamall een "innovatief gemengd stedelijk project waar mensen kunnen werken, ontspannen, winkelen en samen zijn."

Slechte liberaal
Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Somers. "Het lijkt of deze nota is opgemaakt door Uplace zelf.", schrijft hij, daarin gevolgd door Rutten. Somers vindt dat de nota niet van medeleven getuigt voor de plaatselijke middenstand en mensen die bij Uplace in de file vrezen te komen staan. De nota staat "haaks op de vernieuwing van het liberalisme dat we samen nastreven", klaagt hij.

Vlaams parlementslid en Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem, die evenmin wil weten van shoppingmalls in de voorstad, klaagt dat ze de wind van voren kreeg van de initiatiefnemers van Uplace, die haar verwijten dat ze "geen goede liberaal" is.

Twitterstijl
Het opstootje is slecht nieuws voor de noodlijdende Open VLD, die Uplace volgens De Standaard had willen gebruiken om in te breken in de Vlaamse regering. Nu blijken de liberalen intern even verdeeld als Vlaamse regering zelf, waar de SP.A zich tegen de megamall verzet.

Het laatste woord is aan voorzitter De Croo, die zijn troepen in voldragen Twitterstijl aanmaant om op te houden met kibbelen: "En stop = nu." (TV)

De krant De Standaard legde de hand op de mails. Steen des aanstoots is een interne nota van Johan Hanssens, de kabinetschef van Open VLD-voorzitter De Croo. Die laat zich volgens De Standaard laaiend enthousiast uit over Uplace. Hanssens noemt de geplande megamall een "innovatief gemengd stedelijk project waar mensen kunnen werken, ontspannen, winkelen en samen zijn." Slechte liberaal Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Somers. "Het lijkt of deze nota is opgemaakt door Uplace zelf.", schrijft hij, daarin gevolgd door Rutten. Somers vindt dat de nota niet van medeleven getuigt voor de plaatselijke middenstand en mensen die bij Uplace in de file vrezen te komen staan. De nota staat "haaks op de vernieuwing van het liberalisme dat we samen nastreven", klaagt hij. Vlaams parlementslid en Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem, die evenmin wil weten van shoppingmalls in de voorstad, klaagt dat ze de wind van voren kreeg van de initiatiefnemers van Uplace, die haar verwijten dat ze "geen goede liberaal" is. Twitterstijl Het opstootje is slecht nieuws voor de noodlijdende Open VLD, die Uplace volgens De Standaard had willen gebruiken om in te breken in de Vlaamse regering. Nu blijken de liberalen intern even verdeeld als Vlaamse regering zelf, waar de SP.A zich tegen de megamall verzet. Het laatste woord is aan voorzitter De Croo, die zijn troepen in voldragen Twitterstijl aanmaant om op te houden met kibbelen: "En stop = nu." (TV)