De Vlaamse liberalen betreuren dat de dienstverlening bij de Vlaamse overheid soms stilvalt bij stakingen. Daarom wil Open Vld bij cruciale diensten van de Vlaamse overheid een minimale dienstverlening invoeren. "Werkwillige personeelsleden moeten de kans krijgen om te gaan werken tijdens een staking zonder dat het stakingsrecht aangetast wordt", legt Marino Keulen uit. In de conceptnota van Open Vld is onder meer sprake van diensten zoals de loodsen, de sluizen, de strooidiensten, de distributie van drinkwater en de bediening van de prioritaire lijnen bij het openbaar vervoer. Volgens de liberalen bestaat zo'n minimale dienstverlening bij essentiële overheidsdiensten al in andere Europese landen zoals Duitsland, Italië en Spanje. Ook in ons land bestaat al sinds 2017 een minimale dienstverlening bij de spoorwegen. Die garandeert bij stakingen de continuïteit van de dienstverlening op prioritaire lijnen. "Door de werkwillige werknemers in te zetten op de belangrijke verbindingen tijdens de spitsuren slagen heel wat mensen erin om tijdens stakingen toch op hun werk te geraken. Wanneer dit bij de NMBS kan, moet dit voor de Vlaamse overheidsdiensten ook kunnen," zegt Marino Keulen. Het is ook daarom dat in de conceptnota een gelijkaardige procedure wordt voorgesteld. "Van zodra een erkende vakbond een stakingsaanzegging indient, wordt er overleg opgestart. Wanneer dit overleg op niets uitdraait en een staking onvermijdelijk is, krijgen de personeelsleden enkele dagen de tijd om aan te geven of men zal meedoen met de staking of wenst te werken. Op basis van het werkwillige personeel kan dan een minimumdienst georganiseerd worden", luidt het. De conceptnota van Open Vld wordt dinsdag 12 maart besproken in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De liberalen hopen dat de volgende Vlaamse regering het idee nadien decretaal verankert. Coalitiepartner CD&V wil het voorstel eerst binnen de fractie bespreken alvorens een standpunt in te nemen. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele laat weten dat zijn partij "zeker niet afkerig staat tegenover een minimale dienstverlening bij Vlaamse overheidsdiensten". (Belga)

De Vlaamse liberalen betreuren dat de dienstverlening bij de Vlaamse overheid soms stilvalt bij stakingen. Daarom wil Open Vld bij cruciale diensten van de Vlaamse overheid een minimale dienstverlening invoeren. "Werkwillige personeelsleden moeten de kans krijgen om te gaan werken tijdens een staking zonder dat het stakingsrecht aangetast wordt", legt Marino Keulen uit. In de conceptnota van Open Vld is onder meer sprake van diensten zoals de loodsen, de sluizen, de strooidiensten, de distributie van drinkwater en de bediening van de prioritaire lijnen bij het openbaar vervoer. Volgens de liberalen bestaat zo'n minimale dienstverlening bij essentiële overheidsdiensten al in andere Europese landen zoals Duitsland, Italië en Spanje. Ook in ons land bestaat al sinds 2017 een minimale dienstverlening bij de spoorwegen. Die garandeert bij stakingen de continuïteit van de dienstverlening op prioritaire lijnen. "Door de werkwillige werknemers in te zetten op de belangrijke verbindingen tijdens de spitsuren slagen heel wat mensen erin om tijdens stakingen toch op hun werk te geraken. Wanneer dit bij de NMBS kan, moet dit voor de Vlaamse overheidsdiensten ook kunnen," zegt Marino Keulen. Het is ook daarom dat in de conceptnota een gelijkaardige procedure wordt voorgesteld. "Van zodra een erkende vakbond een stakingsaanzegging indient, wordt er overleg opgestart. Wanneer dit overleg op niets uitdraait en een staking onvermijdelijk is, krijgen de personeelsleden enkele dagen de tijd om aan te geven of men zal meedoen met de staking of wenst te werken. Op basis van het werkwillige personeel kan dan een minimumdienst georganiseerd worden", luidt het. De conceptnota van Open Vld wordt dinsdag 12 maart besproken in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De liberalen hopen dat de volgende Vlaamse regering het idee nadien decretaal verankert. Coalitiepartner CD&V wil het voorstel eerst binnen de fractie bespreken alvorens een standpunt in te nemen. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele laat weten dat zijn partij "zeker niet afkerig staat tegenover een minimale dienstverlening bij Vlaamse overheidsdiensten". (Belga)