Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen herinnert eraan dat de verkoop van gronden aan Aquafin de voorbije jaren 400 miljoen euro heeft opgeleverd. "Daarvan had men makkelijk een deel kunnen aanwenden om in 2013 aan scholenbouw te doen. Zo zou men eenmalige ontvangsten kunnen gebruiken voor eenmalige uitgaven, zoals in elk gezond financieel beleid. Nu moet men echter gaan schrappen in lopende uitgaven om de nood te lenigen", aldus de voormalige begrotingsminister. Fractieleider van Rouveroij wijst erop dat Open Vld tijdens de begrotingsopmaak in december verschillende amendementen heeft ingediend om de scholencapaciteit te vergroten. "Toen werden die amendementen door de meerderheid weggestemd. Daarna hebben we bijna wekelijks dit voorstel, met de benodigde financiering ervoor, in herinnering gebracht", luidt het. Hij hoopt dat de piste van N-VA "weeral geen begrotingstruc is, zoals met het vakantiegeld in onderwijs". Hij ziet in deze manier van werken opnieuw een illustratie van het gebrek aan samenhang in de regering-Peeters, "waar de coalitiepartners elkaar geen duimbreed meer gunnen om samen oplossingen te vinden". (JDH)

Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen herinnert eraan dat de verkoop van gronden aan Aquafin de voorbije jaren 400 miljoen euro heeft opgeleverd. "Daarvan had men makkelijk een deel kunnen aanwenden om in 2013 aan scholenbouw te doen. Zo zou men eenmalige ontvangsten kunnen gebruiken voor eenmalige uitgaven, zoals in elk gezond financieel beleid. Nu moet men echter gaan schrappen in lopende uitgaven om de nood te lenigen", aldus de voormalige begrotingsminister. Fractieleider van Rouveroij wijst erop dat Open Vld tijdens de begrotingsopmaak in december verschillende amendementen heeft ingediend om de scholencapaciteit te vergroten. "Toen werden die amendementen door de meerderheid weggestemd. Daarna hebben we bijna wekelijks dit voorstel, met de benodigde financiering ervoor, in herinnering gebracht", luidt het. Hij hoopt dat de piste van N-VA "weeral geen begrotingstruc is, zoals met het vakantiegeld in onderwijs". Hij ziet in deze manier van werken opnieuw een illustratie van het gebrek aan samenhang in de regering-Peeters, "waar de coalitiepartners elkaar geen duimbreed meer gunnen om samen oplossingen te vinden". (JDH)