Open VLD-fractieleider en kandidaat-partijvoorzitter Egbert Lachaert zei in De Ochtend (Radio 1) 'nogal verrast' te zijn door het idee van Weyts. 'Dat is een voorstel dat je eerder vanuit vakbondszijde verwacht. En ik denk eerlijk gezegd dat de aantrekkelijkheid van een job vandaag afhangt van andere zaken: het loonpakket, de middelen die men heeft om zich te organiseren, de werkbalast, ...' Volgens Lachaert staat over de vaste benoeming trouwens net het tegenovergestelde in het Vlaamse regeerakkoord: dat men daar niet meer de norm van wil maken. 'Het gaat toch wat in tegen de lijn die het Vlaamse regeerakkoord bepaalt.'

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale COC vindt het idee van Weyts een nobel idee. Hij wijst er in een korte reactie in De Ochtend op dat Weyts' voorgangster Hilde Crevits (CD&V) de vaste benoeming al sneller mogelijk maakte mits extra begeleiding. Als een leerkracht al na één jaar vast genoemd kan worden, stijgt volgens hem de druk op de begeleiding. 'Zullen daarvoor voldoende tijd en middelen zijn?', vraagt hij zich af. Het risico bestaat dat de leerkracht bij twijfel bedankt zal worden. En dat strookt volgens hem niet meteen met de doelstelling om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Ook zijn collega van ACOD Onderwijs, Nancy Libert, reageerde in hetzelfde programma in dezelfde lijn. Libert viel naar eigen zeggen uit de lucht aangezien het idee reeds vroeger op tafel lag, met name in het Onderwijsdecreet 30, maar uit het decreet gehaald werd. Het plan zelf om de vaste benoeming na één jaar mogelijk te maken, vindt ze positief. Maar ook zij heeft problemen met de evaluatie. Er is immers sprake van twee evaluaties kort (6 maanden) na elkaar, waardoor men ook vlugger twee negatieve evaluaties zou krijgen en ontslagen worden. Libert pleit voor een redelijke termijn voor de evaluatie en stelt zich ook vragen over het effect van de maatregel op de aantrekkelijkheid van het beroep.

'Vervroegen vaste benoeming is maar één middel om lerarenberoep aantrekkelijker maken'

Het vervroegen van de vaste benoeming is maar één van de middelen om het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker maken. Dat zegt VSOA-Onderwijs dinsdag. De vakbond dringt ook aan op 'correct, sociaal overleg'.

De Morgen schreef dinsdagochtend dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat leerkrachten in de toekomst na één schooljaar al vastbenoemd worden. In ruil eist Weyts wel dat de leerkrachten strenger geëvalueerd worden. 'Weyts zet met zijn voorstel de voordeur wel wagenwijd open, maar vergeet echter de achterdeur te sluiten', reageert Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA-Onderwijs. 'Want zolang er eerst geen werk wordt gemaakt van werkbaar werk in het onderwijs, zal er met deze maatregel geen trigger worden gecreëerd om jonge mensen opnieuw voor het beroep van leraar te laten kiezen. Bovendien zal dit ook tot gevolg hebben dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor de aanvangsbegeleiding van startende leraren.'

VSOA-Onderwijs vraagt zich af wat er exact moet worden begrepen onder een 'strengere evaluatie'. De vakbond is ervan overtuigd dat 'de evaluatieprocedure een wezenlijk onderdeel is van een positief personeelsbeleid én een middel blijft om personeelsleden te motiveren'. 'Feit is ook dat directies en evaluatoren vandaag al over alle tools beschikken om een leerkracht te kunnen beoordelen. Ons inziens moet er dan ook eerst én vooral voor worden gezorgd, dat zij de evaluatieprocedure correct én minutieus in de praktijk kunnen toepassen', benadrukt Heyndrickx.

De vakbond ontkent niet dat er vandaag pijnpunten zijn inzake de concrete uitvoering ervan. 'Zo wordt de evaluatieprocedure vaak bestempeld als 'log', 'formalistisch' en 'veel te zwaar'. Een herziening van de bestaande evaluatieprocedure op basis van deze pijnpunten en het auditrapport van het Rekenhof, waarbij de nadruk op coaching, vermindering van planlast, mét behoud van rechtszekerheid voor de personeelsleden komt te liggen, lijkt ons dan ook meer aangewezen', aldus de vakbond.

Voor het VSOA-Onderwijs is correct, sociaal overleg prioritair. 'Dat het voorstel aanvankelijk op slinkse wijze in het Programmadecreet, het decreet tot aanpassing van de begroting, was binnen geloodst, tartte alle verbeelding. Wij zijn van mening dat belangrijke ingrepen in het beleid daarin niet thuishoren omdat ze een grondig, doordacht en voorafgaand debat vragen.'

Open VLD-fractieleider en kandidaat-partijvoorzitter Egbert Lachaert zei in De Ochtend (Radio 1) 'nogal verrast' te zijn door het idee van Weyts. 'Dat is een voorstel dat je eerder vanuit vakbondszijde verwacht. En ik denk eerlijk gezegd dat de aantrekkelijkheid van een job vandaag afhangt van andere zaken: het loonpakket, de middelen die men heeft om zich te organiseren, de werkbalast, ...' Volgens Lachaert staat over de vaste benoeming trouwens net het tegenovergestelde in het Vlaamse regeerakkoord: dat men daar niet meer de norm van wil maken. 'Het gaat toch wat in tegen de lijn die het Vlaamse regeerakkoord bepaalt.' Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale COC vindt het idee van Weyts een nobel idee. Hij wijst er in een korte reactie in De Ochtend op dat Weyts' voorgangster Hilde Crevits (CD&V) de vaste benoeming al sneller mogelijk maakte mits extra begeleiding. Als een leerkracht al na één jaar vast genoemd kan worden, stijgt volgens hem de druk op de begeleiding. 'Zullen daarvoor voldoende tijd en middelen zijn?', vraagt hij zich af. Het risico bestaat dat de leerkracht bij twijfel bedankt zal worden. En dat strookt volgens hem niet meteen met de doelstelling om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Ook zijn collega van ACOD Onderwijs, Nancy Libert, reageerde in hetzelfde programma in dezelfde lijn. Libert viel naar eigen zeggen uit de lucht aangezien het idee reeds vroeger op tafel lag, met name in het Onderwijsdecreet 30, maar uit het decreet gehaald werd. Het plan zelf om de vaste benoeming na één jaar mogelijk te maken, vindt ze positief. Maar ook zij heeft problemen met de evaluatie. Er is immers sprake van twee evaluaties kort (6 maanden) na elkaar, waardoor men ook vlugger twee negatieve evaluaties zou krijgen en ontslagen worden. Libert pleit voor een redelijke termijn voor de evaluatie en stelt zich ook vragen over het effect van de maatregel op de aantrekkelijkheid van het beroep. Het vervroegen van de vaste benoeming is maar één van de middelen om het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker maken. Dat zegt VSOA-Onderwijs dinsdag. De vakbond dringt ook aan op 'correct, sociaal overleg'.De Morgen schreef dinsdagochtend dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat leerkrachten in de toekomst na één schooljaar al vastbenoemd worden. In ruil eist Weyts wel dat de leerkrachten strenger geëvalueerd worden. 'Weyts zet met zijn voorstel de voordeur wel wagenwijd open, maar vergeet echter de achterdeur te sluiten', reageert Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA-Onderwijs. 'Want zolang er eerst geen werk wordt gemaakt van werkbaar werk in het onderwijs, zal er met deze maatregel geen trigger worden gecreëerd om jonge mensen opnieuw voor het beroep van leraar te laten kiezen. Bovendien zal dit ook tot gevolg hebben dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor de aanvangsbegeleiding van startende leraren.' VSOA-Onderwijs vraagt zich af wat er exact moet worden begrepen onder een 'strengere evaluatie'. De vakbond is ervan overtuigd dat 'de evaluatieprocedure een wezenlijk onderdeel is van een positief personeelsbeleid én een middel blijft om personeelsleden te motiveren'. 'Feit is ook dat directies en evaluatoren vandaag al over alle tools beschikken om een leerkracht te kunnen beoordelen. Ons inziens moet er dan ook eerst én vooral voor worden gezorgd, dat zij de evaluatieprocedure correct én minutieus in de praktijk kunnen toepassen', benadrukt Heyndrickx. De vakbond ontkent niet dat er vandaag pijnpunten zijn inzake de concrete uitvoering ervan. 'Zo wordt de evaluatieprocedure vaak bestempeld als 'log', 'formalistisch' en 'veel te zwaar'. Een herziening van de bestaande evaluatieprocedure op basis van deze pijnpunten en het auditrapport van het Rekenhof, waarbij de nadruk op coaching, vermindering van planlast, mét behoud van rechtszekerheid voor de personeelsleden komt te liggen, lijkt ons dan ook meer aangewezen', aldus de vakbond. Voor het VSOA-Onderwijs is correct, sociaal overleg prioritair. 'Dat het voorstel aanvankelijk op slinkse wijze in het Programmadecreet, het decreet tot aanpassing van de begroting, was binnen geloodst, tartte alle verbeelding. Wij zijn van mening dat belangrijke ingrepen in het beleid daarin niet thuishoren omdat ze een grondig, doordacht en voorafgaand debat vragen.'