In een gezamenlijk opiniestuk met Melexis-topvrouw Françoise Chombar op Knack.be breekt Open VLD-senator Nele Lijnen een lans voor het basisinkomen, naar aanleiding van een experiment van de nieuwe Finse regering.

'De tijd is rijp om het debat rond dat basisinkomen uit de welles-nietessfeer te halen', schrijven Lijnen en Chombar. 'Meer dan ooit lijkt het idee om inkomen van arbeid los te koppelen een weloverwogen keuze of zelfs een logisch vervolg op de welvaarts- en verzorgingsstaat.' Het gaat er niet meer om of we het moeten doen, maar hoe we het zullen doen, zo luidt de conclusie van het opiniestuk.

'Interessante denkoefening, meer niet'

Vertolkt Lijnen het standpunt van haar partij? Dat is op dit moment niet aan de orde, benadrukt woordvoerder Thomas Vanwing van de Open VLD-Kamerfractie. 'Dit is een persoonlijke overtuiging van Nele Lijnen die zij al langer verdedigt en ze heeft uiteraard alle vrijheid om daarvoor uit te komen.'

Vanwing houdt het erop dat het 'een interessant gedachte-experiment' is. 'In ons Café Futur (reeks debatten over ideeën voor de toekomst) kwam het basisinkomen al aan bod. Er wordt dus binnen de partij wel over gediscussieerd wordt, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het morgen in ons programma zal staan.'

Vragen

In een eerder interview met Knack.be liet Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten al verstaan dat ze (nog) niet voor of tegen is. 'Liberalen zijn gewonnen voor eenvoudige systemen die de juiste doelgroepen bereiken.'

Er bestaan nog heel wat vragen rond het thema, zoals hoe hoog het moet zijn en hoe het betaald moet worden. De Zwitserse bevolking mag zich normaal gezien in 2016 uitspreken over het basisinkomen via een bindend referendum. (KVDA)

In een gezamenlijk opiniestuk met Melexis-topvrouw Françoise Chombar op Knack.be breekt Open VLD-senator Nele Lijnen een lans voor het basisinkomen, naar aanleiding van een experiment van de nieuwe Finse regering. 'De tijd is rijp om het debat rond dat basisinkomen uit de welles-nietessfeer te halen', schrijven Lijnen en Chombar. 'Meer dan ooit lijkt het idee om inkomen van arbeid los te koppelen een weloverwogen keuze of zelfs een logisch vervolg op de welvaarts- en verzorgingsstaat.' Het gaat er niet meer om of we het moeten doen, maar hoe we het zullen doen, zo luidt de conclusie van het opiniestuk. Vertolkt Lijnen het standpunt van haar partij? Dat is op dit moment niet aan de orde, benadrukt woordvoerder Thomas Vanwing van de Open VLD-Kamerfractie. 'Dit is een persoonlijke overtuiging van Nele Lijnen die zij al langer verdedigt en ze heeft uiteraard alle vrijheid om daarvoor uit te komen.'Vanwing houdt het erop dat het 'een interessant gedachte-experiment' is. 'In ons Café Futur (reeks debatten over ideeën voor de toekomst) kwam het basisinkomen al aan bod. Er wordt dus binnen de partij wel over gediscussieerd wordt, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het morgen in ons programma zal staan.'In een eerder interview met Knack.be liet Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten al verstaan dat ze (nog) niet voor of tegen is. 'Liberalen zijn gewonnen voor eenvoudige systemen die de juiste doelgroepen bereiken.'Er bestaan nog heel wat vragen rond het thema, zoals hoe hoog het moet zijn en hoe het betaald moet worden. De Zwitserse bevolking mag zich normaal gezien in 2016 uitspreken over het basisinkomen via een bindend referendum. (KVDA)