De federale regering schaaft dezer dagen volop aan het beloofde relanceplan voor de Belgische economie, dat tegen 21 juli rond moet zijn. "Van een groot plan voor 300.000 jobs zal in elk geval geen sprake zijn", waarschuwde Tobback. "Dat is niet de ambitie." Sp.a weigert dan ook haar klassieke kernpunten te lossen. "De index is eigenlijk niet eens het probleem", stelde Tobback meteen duidelijk. "Als we enkel de index hadden, hadden we zelfs een voordeel in plaats van een nadeel." Hij viseert eerder de stijgingsmarge bovenop de index, vastgelegd op basis van voorspellingen van de loonstijging in onze buurlanden. "Daar gok je toch altijd fout", aldus Tobback, die zich dus liever zou baseren op de evoluties uit het verleden. Van een algemene daling van de loonlast wil sp.a al helemaal niet weten. Dat zou nauwelijks impact hebben, argumenteerde Tobback. Hij pakt de problemen liever sectorspecifiek aan, met bijvoorbeeld een forfaitaire aanpak van de sociale lasten in de horeca of fraudebestrijding in de bouw. Waar sp.a tot slot wel fors op wil inzetten, is hernieuwbare energie. "Geen enkele sector is er technologisch zo op vooruit gegaan met zo'n daling van de kostprijs", aldus nog Tobback. De socialisten blijven er dus bij dat de kernuitstap zo snel mogelijk een feit moet zijn. (KNS)

De federale regering schaaft dezer dagen volop aan het beloofde relanceplan voor de Belgische economie, dat tegen 21 juli rond moet zijn. "Van een groot plan voor 300.000 jobs zal in elk geval geen sprake zijn", waarschuwde Tobback. "Dat is niet de ambitie." Sp.a weigert dan ook haar klassieke kernpunten te lossen. "De index is eigenlijk niet eens het probleem", stelde Tobback meteen duidelijk. "Als we enkel de index hadden, hadden we zelfs een voordeel in plaats van een nadeel." Hij viseert eerder de stijgingsmarge bovenop de index, vastgelegd op basis van voorspellingen van de loonstijging in onze buurlanden. "Daar gok je toch altijd fout", aldus Tobback, die zich dus liever zou baseren op de evoluties uit het verleden. Van een algemene daling van de loonlast wil sp.a al helemaal niet weten. Dat zou nauwelijks impact hebben, argumenteerde Tobback. Hij pakt de problemen liever sectorspecifiek aan, met bijvoorbeeld een forfaitaire aanpak van de sociale lasten in de horeca of fraudebestrijding in de bouw. Waar sp.a tot slot wel fors op wil inzetten, is hernieuwbare energie. "Geen enkele sector is er technologisch zo op vooruit gegaan met zo'n daling van de kostprijs", aldus nog Tobback. De socialisten blijven er dus bij dat de kernuitstap zo snel mogelijk een feit moet zijn. (KNS)