Mijnheer de minister, u bent verantwoordelijk voor openbare orde en preventie, maar ook voor crisisbeheersing en hulpverlening aan de bevolking. Het is vooral dat laatste waar wij u voor schrijven.

U heeft aan de provinciegouverneurs gevraagd om de burgemeesters tot de orde te roepen die de afgelopen weken maatregelen hadden ingevoerd die het dragen van een mondmasker in de openbare ruimte verplichtten.

Take Care of Care herinnert eraan dat dit specifieke punt met de premier werd besproken en dat in een gezamenlijk persbericht duidelijk werd gesteld dat 'het dragen van een masker een extra bescherming is, en een duidelijke communicatie en een snelle bewustmakingscampagne rechtvaardigt. Het geeft de boodschap: ik bescherm jou, je beschermt mij'.

Veel Belgische en internationale experts raden ook aan om in de openbare ruimte een masker te dragen: het is een solidaire beslissing en een daad van burgerzin.

Het "burgermasker" dat door iedereen wordt gedragen, is inderdaad bedoeld om de overdracht van het virus door asymptomatische of licht symptomatische dragers te verminderen. Bovendien zijn de aanbevelingen voor distantiëring onvoldoende wanneer is vastgesteld dat de verspreiding van het virus door de lucht over een afstand van meer dan twee meters kan plaatsvinden.

Omdat de neus en de mond de deuren van het lichaam zijn, voorkomt het dragen van het masker in de openbare ruimte precies dat de geïnfecteerde persoon het virus verspreidt, en beschermt het de gezonde persoon tegen infectie.

Op het moment dat de lockdown versoepeld wordt, heeft de bevolking duidelijke berichten nodig. Uw recente recente interventie creëert opnieuw verwarring en riskeert de bevolking bloot te stellen aan de overdracht van Covid-19. De heropflakkering van een tweede piek van de epidemie, vergelijkbaar met de piek die eruit probeert te komen, zou potentieel catastrofale gevolgen hebben voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, en de gezondheid van de bevolking.

Uw tussenkomst bij de burgemeesters die terecht wensten dat de bevolking waarvoor zij verantwoordelijk zijn het masker in de openbare ruimte zou dragen, is niet alleen ongepast maar ook gevaarlijk. Ongepast omdat het op gespannen voet staat met het eerder bericht van de regering namens wie de premier het woord voert.

Gevaarlijk, omdat het verbieden van het dragen van het verplichte masker in de openbare ruimte de overdracht van de ziekte waarschijnlijk zal vergroten, en dus de dood kan veroorzaken van de burgers die u geacht wordt te beschermen.

In het kader van de maatregelen die moeten worden genomen om een veilige uitweg uit de lockdown te organiseren, laten simulaties van epidemologen zien dat het verplicht dragen van een masker in de opebare ruimte, samen met een algemeen georganiseerde testing het aantal nieuwe besmettingen kan doen dalen tot nog zo'n 1.000 nieuwe infecties per maand.

Take Care of Care dringt er daarom bij u op aan om uw tussenkomst van 15 mei onverwijld te annuleren. Het dragen van een masker in de openbare ruimte is een daad van burgerzin is, en een zaak van volsgezondheid waar ook u vanuit uw functie verantwoordelijk voor bent.

In naam van Take Care of Care:

Boris Bastens, geneesheer (Luik) ; Luc Lasser, geneesheer (Brussel) ; Béatrice Gulbis, geneesheer (Brussel) ; Elie Cogan, geneesheer (Brussel) ; Alexandre Clotuche, geneesheer (Oupeye) ; Jean-François André, geneesheer (Luik) ; Philippe Langlet, geneesheer (Brussel); Denis Brisbois, geneesheer (Luik) ; Marie-Eve Janssen, geneesheer, (Luik) ; Nicolas Charrette, geneesheer (Charleroi) ; Nicole Botembe, geneesheer, (Libramont) ; Thierry Lemineur, geneesheer (Luik) ; Frédéric Cotton, apotheker-bioloog (Brussel)

Mijnheer de minister, u bent verantwoordelijk voor openbare orde en preventie, maar ook voor crisisbeheersing en hulpverlening aan de bevolking. Het is vooral dat laatste waar wij u voor schrijven. U heeft aan de provinciegouverneurs gevraagd om de burgemeesters tot de orde te roepen die de afgelopen weken maatregelen hadden ingevoerd die het dragen van een mondmasker in de openbare ruimte verplichtten. Take Care of Care herinnert eraan dat dit specifieke punt met de premier werd besproken en dat in een gezamenlijk persbericht duidelijk werd gesteld dat 'het dragen van een masker een extra bescherming is, en een duidelijke communicatie en een snelle bewustmakingscampagne rechtvaardigt. Het geeft de boodschap: ik bescherm jou, je beschermt mij'.Veel Belgische en internationale experts raden ook aan om in de openbare ruimte een masker te dragen: het is een solidaire beslissing en een daad van burgerzin. Het "burgermasker" dat door iedereen wordt gedragen, is inderdaad bedoeld om de overdracht van het virus door asymptomatische of licht symptomatische dragers te verminderen. Bovendien zijn de aanbevelingen voor distantiëring onvoldoende wanneer is vastgesteld dat de verspreiding van het virus door de lucht over een afstand van meer dan twee meters kan plaatsvinden.Omdat de neus en de mond de deuren van het lichaam zijn, voorkomt het dragen van het masker in de openbare ruimte precies dat de geïnfecteerde persoon het virus verspreidt, en beschermt het de gezonde persoon tegen infectie.Op het moment dat de lockdown versoepeld wordt, heeft de bevolking duidelijke berichten nodig. Uw recente recente interventie creëert opnieuw verwarring en riskeert de bevolking bloot te stellen aan de overdracht van Covid-19. De heropflakkering van een tweede piek van de epidemie, vergelijkbaar met de piek die eruit probeert te komen, zou potentieel catastrofale gevolgen hebben voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, en de gezondheid van de bevolking.Uw tussenkomst bij de burgemeesters die terecht wensten dat de bevolking waarvoor zij verantwoordelijk zijn het masker in de openbare ruimte zou dragen, is niet alleen ongepast maar ook gevaarlijk. Ongepast omdat het op gespannen voet staat met het eerder bericht van de regering namens wie de premier het woord voert. Gevaarlijk, omdat het verbieden van het dragen van het verplichte masker in de openbare ruimte de overdracht van de ziekte waarschijnlijk zal vergroten, en dus de dood kan veroorzaken van de burgers die u geacht wordt te beschermen. In het kader van de maatregelen die moeten worden genomen om een veilige uitweg uit de lockdown te organiseren, laten simulaties van epidemologen zien dat het verplicht dragen van een masker in de opebare ruimte, samen met een algemeen georganiseerde testing het aantal nieuwe besmettingen kan doen dalen tot nog zo'n 1.000 nieuwe infecties per maand. Take Care of Care dringt er daarom bij u op aan om uw tussenkomst van 15 mei onverwijld te annuleren. Het dragen van een masker in de openbare ruimte is een daad van burgerzin is, en een zaak van volsgezondheid waar ook u vanuit uw functie verantwoordelijk voor bent. In naam van Take Care of Care:Boris Bastens, geneesheer (Luik) ; Luc Lasser, geneesheer (Brussel) ; Béatrice Gulbis, geneesheer (Brussel) ; Elie Cogan, geneesheer (Brussel) ; Alexandre Clotuche, geneesheer (Oupeye) ; Jean-François André, geneesheer (Luik) ; Philippe Langlet, geneesheer (Brussel); Denis Brisbois, geneesheer (Luik) ; Marie-Eve Janssen, geneesheer, (Luik) ; Nicolas Charrette, geneesheer (Charleroi) ; Nicole Botembe, geneesheer, (Libramont) ; Thierry Lemineur, geneesheer (Luik) ; Frédéric Cotton, apotheker-bioloog (Brussel)