In 2013 bezorgde de ex-inlichtingenofficier geheime documenten over de spionage-activiteiten van het Bureau Nationale Veiligheid (NSA) en zijn Britse tegenhanger GCHQ aan journalisten. Na zijn vlucht kreeg hij asiel in Rusland tot 2020. In 2019 dienden de VS een klacht in tegen Snowden omdat hij geheimhoudingsovereenkomsten die hij had gesloten met het Bureau Nationale Veiligheid (NSA) en de CIA had geschonden. Snowden had zijn boek 'Permanent record', memoires over zijn tijd bij de Amerikaanse inlichtingendiensten, gepubliceerd zonder door die diensten te laten nalezen. "Edward Snowden is zijn wettelijke verplichtingen tegenover de Verenigde Staten niet nagekomen en daarom moet hij zijn onwettige financiële winst afstaan aan de regering", verklaarde plaatsvervangend procureur-generaal Jeffrey Rosen in een mededeling. "Deze zaak toont aan dat het ministerie van Justitie de onrechtmatige acties niet door de vingers zal zien van degenen die het vertrouwen dat in hen is gesteld schenden en persoonlijk voordeel willen halen uit hun toegang tot geheime nationale veiligheidsinformatie." De rechtszaak over het boek staat los van de strafrechtelijke aanklachten die lopen tegen Snowden omdat hij de Amerikaanse spionagewet zou geschonden hebben. (Belga)

In 2013 bezorgde de ex-inlichtingenofficier geheime documenten over de spionage-activiteiten van het Bureau Nationale Veiligheid (NSA) en zijn Britse tegenhanger GCHQ aan journalisten. Na zijn vlucht kreeg hij asiel in Rusland tot 2020. In 2019 dienden de VS een klacht in tegen Snowden omdat hij geheimhoudingsovereenkomsten die hij had gesloten met het Bureau Nationale Veiligheid (NSA) en de CIA had geschonden. Snowden had zijn boek 'Permanent record', memoires over zijn tijd bij de Amerikaanse inlichtingendiensten, gepubliceerd zonder door die diensten te laten nalezen. "Edward Snowden is zijn wettelijke verplichtingen tegenover de Verenigde Staten niet nagekomen en daarom moet hij zijn onwettige financiële winst afstaan aan de regering", verklaarde plaatsvervangend procureur-generaal Jeffrey Rosen in een mededeling. "Deze zaak toont aan dat het ministerie van Justitie de onrechtmatige acties niet door de vingers zal zien van degenen die het vertrouwen dat in hen is gesteld schenden en persoonlijk voordeel willen halen uit hun toegang tot geheime nationale veiligheidsinformatie." De rechtszaak over het boek staat los van de strafrechtelijke aanklachten die lopen tegen Snowden omdat hij de Amerikaanse spionagewet zou geschonden hebben. (Belga)