Het pad ligt open voor een verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor apothekers. De Orde der Apothekers is aan het bekijken hoe deze verplichting zou kunnen worden ingeschreven in de Deontologische Code. Dat staat in het jongste nummer van het vaktijdschrift 'de Apotheker'.

Heel wat beroepen zijn nu al verplicht om een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te hebben. Voorbeelden daarvan zijn artsen en architecten, maar deze verplichting gold tot nog toe niet voor apothekers.

Toch kan een moment van onoplettendheid voor een apotheker in zijn beroep zeer grote gevolgen hebben.

Denk maar aan de rechtszaak van enkele weken geleden waarbij een apotheker tot een ruime schadevergoeding werd veroordeeld omdat ze op het medicijndoosje van de patiënte een overdosis pillen had genoteerd.

Derden kunnen schade oplopen of een schadevergoeding eisen. Het zijn schadevergoedingen die erg hoog kunnen oplopen en die de apotheker, als hij niet verzekerd is, kunnen ruïneren.

Elke weldenkende apotheker heeft nu al een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, maar de Orde is alles aan het voorbereiden om die verzekering als een verplichting vast te leggen in de Deontologische Code, zo schrijft de Apotheker.

De verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zorgt ervoor dat de apotheker niet opdraait voor de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die hij ten aanzien van derden kan oplopen op grond van gemaakte fouten of nalatigheid.

Om het in mensentaal te zeggen: apothekers zouden allemaal verzekerd zijn tegen calamiteiten tegenover derden. Dat is niet alleen een geruststelling voor de apotheker, maar ook voor de patiënt. Hij weet immers dat hij, bij een fout van de apotheker, vergoed wordt voor de geleden schade.


Het pad ligt open voor een verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor apothekers. De Orde der Apothekers is aan het bekijken hoe deze verplichting zou kunnen worden ingeschreven in de Deontologische Code. Dat staat in het jongste nummer van het vaktijdschrift 'de Apotheker'. Heel wat beroepen zijn nu al verplicht om een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te hebben. Voorbeelden daarvan zijn artsen en architecten, maar deze verplichting gold tot nog toe niet voor apothekers. Toch kan een moment van onoplettendheid voor een apotheker in zijn beroep zeer grote gevolgen hebben.Denk maar aan de rechtszaak van enkele weken geleden waarbij een apotheker tot een ruime schadevergoeding werd veroordeeld omdat ze op het medicijndoosje van de patiënte een overdosis pillen had genoteerd. Derden kunnen schade oplopen of een schadevergoeding eisen. Het zijn schadevergoedingen die erg hoog kunnen oplopen en die de apotheker, als hij niet verzekerd is, kunnen ruïneren. Elke weldenkende apotheker heeft nu al een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, maar de Orde is alles aan het voorbereiden om die verzekering als een verplichting vast te leggen in de Deontologische Code, zo schrijft de Apotheker. De verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zorgt ervoor dat de apotheker niet opdraait voor de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die hij ten aanzien van derden kan oplopen op grond van gemaakte fouten of nalatigheid. Om het in mensentaal te zeggen: apothekers zouden allemaal verzekerd zijn tegen calamiteiten tegenover derden. Dat is niet alleen een geruststelling voor de apotheker, maar ook voor de patiënt. Hij weet immers dat hij, bij een fout van de apotheker, vergoed wordt voor de geleden schade.