Het nieuwe CAPTURE-gebouw moet een centrale rol gaan spelen in onderzoek naar de circulaire economie in Vlaanderen. Een onderzoeksveld dat aan een sterke opmars bezig is, maar ook samenwerking vereist tussen heel wat disciplines. Maar de stap is nodig, vindt Van de Walle, die hoge verwachtingen koestert. "We schuiven thema's als duurzame ontwikkeling en duurzametechnologieontwikkeling uitdrukkelijk naar voor als prioritaire beleidskeuze", zegt Van de Walle. De rector begint in september aan een tweede ambtstermijn. "We willen wereldwijd tot de besten behoren, wereldwijd impact hebben om wereldwijd mee het verschil te kunnen maken." Het nieuwe gebouw wordt omschreven als een "smeltkroes" om onderzoek rond hergebruik van grondstoffen te koppelen aan manieren om realistische toepassingen uit te denken. "Met CAPTURE willen we zowel onderzoeksgroepen als bedrijven bijeenbrengen, zodat ze samen en op wetenschappelijke basis nieuwe technologie voor de recuperatie van grondstoffen kunnen ontwikkelen en naar de markt brengen." CAPTURE werkt rond de recuperatie van water, captatie en conversie van CO2 en gebruik van plastic afval. "Afvalwater kan een bron zijn van bijvoorbeeld zuiver water", aldus Van de Walle. "CO2 kan een bron van koolstof worden voor de productie van chemicaliën. En plastic afval, zo getuigt de steeds diverser wordende inhoud van onze pmd-zakken, kan als grondstof voor nieuwe toepassingen dienen." De Vlaamse regering trekt alvast 3,9 miljoen euro uit voor het gebouw. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) omschrijft de opening van het gebouw dan ook als "een belangrijke mijlpaal in het Vlaams beleid rond duurzaamheid, innovatie en circulariteit." Voor de financiering kon CAPTURE een beroep doen op 4,8 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 1,5 miljoen euro van de UGent. Ook het Incubatie- en Innovatiecentrum van de UGent draagt 2,2 miljoen euro bij en de provincie Oost-Vlaanderen nog eens een half miljoen euro. (Belga)

Het nieuwe CAPTURE-gebouw moet een centrale rol gaan spelen in onderzoek naar de circulaire economie in Vlaanderen. Een onderzoeksveld dat aan een sterke opmars bezig is, maar ook samenwerking vereist tussen heel wat disciplines. Maar de stap is nodig, vindt Van de Walle, die hoge verwachtingen koestert. "We schuiven thema's als duurzame ontwikkeling en duurzametechnologieontwikkeling uitdrukkelijk naar voor als prioritaire beleidskeuze", zegt Van de Walle. De rector begint in september aan een tweede ambtstermijn. "We willen wereldwijd tot de besten behoren, wereldwijd impact hebben om wereldwijd mee het verschil te kunnen maken." Het nieuwe gebouw wordt omschreven als een "smeltkroes" om onderzoek rond hergebruik van grondstoffen te koppelen aan manieren om realistische toepassingen uit te denken. "Met CAPTURE willen we zowel onderzoeksgroepen als bedrijven bijeenbrengen, zodat ze samen en op wetenschappelijke basis nieuwe technologie voor de recuperatie van grondstoffen kunnen ontwikkelen en naar de markt brengen." CAPTURE werkt rond de recuperatie van water, captatie en conversie van CO2 en gebruik van plastic afval. "Afvalwater kan een bron zijn van bijvoorbeeld zuiver water", aldus Van de Walle. "CO2 kan een bron van koolstof worden voor de productie van chemicaliën. En plastic afval, zo getuigt de steeds diverser wordende inhoud van onze pmd-zakken, kan als grondstof voor nieuwe toepassingen dienen." De Vlaamse regering trekt alvast 3,9 miljoen euro uit voor het gebouw. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) omschrijft de opening van het gebouw dan ook als "een belangrijke mijlpaal in het Vlaams beleid rond duurzaamheid, innovatie en circulariteit." Voor de financiering kon CAPTURE een beroep doen op 4,8 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 1,5 miljoen euro van de UGent. Ook het Incubatie- en Innovatiecentrum van de UGent draagt 2,2 miljoen euro bij en de provincie Oost-Vlaanderen nog eens een half miljoen euro. (Belga)