Sinds begin 2004 mag er niet meer op de treinen van de NMBS worden gerookt en ook niet meer in de stations en op de perrons. De straffen voor overtredingen gaan van 12,5 euro voor onmiddellijke betaling tot 60 euro voor een betaling binnen de 14 kalenderdagen en lopen op tot 200 euro voor wie dan nog niet heeft betaald. "Ik zal de minister vragen om te zorgen voor een sluitende procedure voor het innen van de boetes om zo de rechtszekerheid en afdwingbaarheid van de rookregeling te garanderen. Het kan niet dat meer dan de helft van de boetes niet betaald worden", zegt senator Claes. (Belga)

Sinds begin 2004 mag er niet meer op de treinen van de NMBS worden gerookt en ook niet meer in de stations en op de perrons. De straffen voor overtredingen gaan van 12,5 euro voor onmiddellijke betaling tot 60 euro voor een betaling binnen de 14 kalenderdagen en lopen op tot 200 euro voor wie dan nog niet heeft betaald. "Ik zal de minister vragen om te zorgen voor een sluitende procedure voor het innen van de boetes om zo de rechtszekerheid en afdwingbaarheid van de rookregeling te garanderen. Het kan niet dat meer dan de helft van de boetes niet betaald worden", zegt senator Claes. (Belga)