Voorzitter Charles Michel hoopt op de Europese top het engagement van alle 27 lidstaten te krijgen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, in plaats van 40% vandaag. Die aanscherping van de klimaatambities moet de Unie in staat stellen tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De aanhoudende onenigheid met Hongarije en Polen over de meerjarenbegroting 2021-2027 dreigt echter roet in het eten te gooien. "Zonder meerjarenbegroting komt er ook geen transitiefonds. En dat fonds is net bedoeld om de lidstaten te helpen de klimaatdoelstellingen te bereiken", schetst een Europese bron maandag de inzet van de top. Boedapest en Warschau blokkeren het Europees meerjarig financieel kader (MFK) én het coronaherstelfonds omdat ze niet willen dat de EU een sanctiemechanisme aanneemt voor lidstaten die de rechtsstaat met de voeten treden. Duitsland, dat nog tot eind dit jaar de Europese ministerraden voorzit, is koortsachtig op zoek naar een oplossing voor de crisis. Komt er deze week geen akkoord over de meerjarenbegroting, dan dreigt het Europees budget na Nieuwjaar op voorlopige twaalfden terug te vallen, met alle gevolgen van dien. Een ingewijde zegt maandag dat Hongarije en Polen ten laatste morgen moeten aangeven of ze tot een compromis bereid zijn en dan toch groen licht willen geven aan de begroting en het herstelfonds. "Komt dat signaal niet, dan schakelen we over op plan B. In dat geval kan de Europese Commissie een akkoord met 25 landen voorstellen, bijvoorbeeld op basis van versterkte samenwerkingsprocedure of een intergouvernementeel akkoord." (Belga)

Voorzitter Charles Michel hoopt op de Europese top het engagement van alle 27 lidstaten te krijgen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, in plaats van 40% vandaag. Die aanscherping van de klimaatambities moet de Unie in staat stellen tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De aanhoudende onenigheid met Hongarije en Polen over de meerjarenbegroting 2021-2027 dreigt echter roet in het eten te gooien. "Zonder meerjarenbegroting komt er ook geen transitiefonds. En dat fonds is net bedoeld om de lidstaten te helpen de klimaatdoelstellingen te bereiken", schetst een Europese bron maandag de inzet van de top. Boedapest en Warschau blokkeren het Europees meerjarig financieel kader (MFK) én het coronaherstelfonds omdat ze niet willen dat de EU een sanctiemechanisme aanneemt voor lidstaten die de rechtsstaat met de voeten treden. Duitsland, dat nog tot eind dit jaar de Europese ministerraden voorzit, is koortsachtig op zoek naar een oplossing voor de crisis. Komt er deze week geen akkoord over de meerjarenbegroting, dan dreigt het Europees budget na Nieuwjaar op voorlopige twaalfden terug te vallen, met alle gevolgen van dien. Een ingewijde zegt maandag dat Hongarije en Polen ten laatste morgen moeten aangeven of ze tot een compromis bereid zijn en dan toch groen licht willen geven aan de begroting en het herstelfonds. "Komt dat signaal niet, dan schakelen we over op plan B. In dat geval kan de Europese Commissie een akkoord met 25 landen voorstellen, bijvoorbeeld op basis van versterkte samenwerkingsprocedure of een intergouvernementeel akkoord." (Belga)