The great Riziv robbery. Het is geen titel van een nieuwe actiefilm uit Hollywood, maar een passage in de nieuwste publicatie van Koen Algoed. Algoed, secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid en voormalig kabinetschef van N-VA-minister Philippe Muyters, maakte voor het KUL-onderzoeksinstituut Vives een doorlichting van de Vlaamse overheidsfinanciën van het laatste decennium.
...