Nu de auditeur van de Raad van State de actiegroepen gelijk heeft gegeven, kunnen ze het Oosterweelproject kelderen. Maar daardoor dreigt de Antwerpse haven als econonomische motor van Vlaanderen uit te vallen, en dat willen de actiegroepen niet. Daarom stellen ze met het Haventracé een alternatief voor. Ringland en de actiegroepen roepen de Vlaamse regering op niet mordicus vast te houden aan het 'besliste' Oosterweeltracé. Volgens Vermeulen en Claeys zal de keuze voor het Haventracé allerminst jaren vertraging veroorzaken. Er kan volgens hen een beroep worden gedaan op het decreet complexe projecten, dat grote infrastructuurprojecten snel moet laten vooruitgaan. Vermeulen en Claeys laten nog verstaan dat de volksraadpleging, waarvoor ze bijna 75.000 handtekeningen hebben verzameld, er niet zal komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. (Belga)

Nu de auditeur van de Raad van State de actiegroepen gelijk heeft gegeven, kunnen ze het Oosterweelproject kelderen. Maar daardoor dreigt de Antwerpse haven als econonomische motor van Vlaanderen uit te vallen, en dat willen de actiegroepen niet. Daarom stellen ze met het Haventracé een alternatief voor. Ringland en de actiegroepen roepen de Vlaamse regering op niet mordicus vast te houden aan het 'besliste' Oosterweeltracé. Volgens Vermeulen en Claeys zal de keuze voor het Haventracé allerminst jaren vertraging veroorzaken. Er kan volgens hen een beroep worden gedaan op het decreet complexe projecten, dat grote infrastructuurprojecten snel moet laten vooruitgaan. Vermeulen en Claeys laten nog verstaan dat de volksraadpleging, waarvoor ze bijna 75.000 handtekeningen hebben verzameld, er niet zal komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. (Belga)