Ademloos wijst erop dat de Raad van State in het verleden vaak aan één argument genoeg had om een soortgelijk dossier in het voordeel van de klagers te beoordelen. "Nu zijn er maar liefst vier weerhouden, waarvan er twee erg zwaarwichtig zijn: het niet gelijkwaardig onderzoeken van alternatieven en het gebrek aan onafhankelijkheid bij de onderzoekende experts, die door de BAM waren aangeduid", zegt Wim Van Hees van Ademloos. "Het zal nu nog enkele maanden duren voor het arrest volgt, dat kan een goede gelegenheid vormen om met alle partijen over de grond van de zaak te overleggen. De verhoudingen binnen dat overleg liggen nu echter wel anders." Van Hees stelt geen vragende partij te zijn voor opnieuw jaren van vertraging in het Oosterweeldossier. "Als de regering eindelijk bereid is tot echt overleg is dat ook niet nodig", zegt hij. "En voor alle duidelijkheid: de argumenten die nu weerhouden worden, roepen we al van bij het begin van de procedure, maar men wilde niet luisteren. We hebben altijd gezegd dat we liever zouden onderhandelen dan naar de Raad van State te stappen." Ademloos stelt nu onder meer voor om de overkappingsintendant toe te laten zijn gesprekken voort te zetten buiten het opgelegde kader van beslist beleid zoals het door de Vlaamse regering gekozen Oosterweeltracé. (Belga)

Ademloos wijst erop dat de Raad van State in het verleden vaak aan één argument genoeg had om een soortgelijk dossier in het voordeel van de klagers te beoordelen. "Nu zijn er maar liefst vier weerhouden, waarvan er twee erg zwaarwichtig zijn: het niet gelijkwaardig onderzoeken van alternatieven en het gebrek aan onafhankelijkheid bij de onderzoekende experts, die door de BAM waren aangeduid", zegt Wim Van Hees van Ademloos. "Het zal nu nog enkele maanden duren voor het arrest volgt, dat kan een goede gelegenheid vormen om met alle partijen over de grond van de zaak te overleggen. De verhoudingen binnen dat overleg liggen nu echter wel anders." Van Hees stelt geen vragende partij te zijn voor opnieuw jaren van vertraging in het Oosterweeldossier. "Als de regering eindelijk bereid is tot echt overleg is dat ook niet nodig", zegt hij. "En voor alle duidelijkheid: de argumenten die nu weerhouden worden, roepen we al van bij het begin van de procedure, maar men wilde niet luisteren. We hebben altijd gezegd dat we liever zouden onderhandelen dan naar de Raad van State te stappen." Ademloos stelt nu onder meer voor om de overkappingsintendant toe te laten zijn gesprekken voort te zetten buiten het opgelegde kader van beslist beleid zoals het door de Vlaamse regering gekozen Oosterweeltracé. (Belga)