"Het indienen van de omgevingsvergunning betekent een nieuwe mijlpaal voor het grootste infrastructuurproject van het komend decennium in Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Vanaf nu wordt het letterlijk aftellen tot de start van de werken. Met het Oosterweelproject bieden we een perspectief voor duurzame mobiliteit, een leefbare omgeving, economische stimuli, en laat ons dat vooral niet vergeten, een toonbeeld van burgerparticipatie, waar we vanuit het buitenland veel belangstelling voor krijgen." De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond, dankzij de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en de bouw van een tunnel onder het Albertkanaal die aansluit op de R1 Noord. Deze nieuwe verbinding moet het verkeer niet alleen vlotter maar ook veiliger laten verlopen. Het Viaduct van Merksem verdwijnt en de snelweginfrastructuur wordt zoveel als mogelijk onder de grond gebracht of ingebed in het landschap. De overkappingen moeten wijken en stadsdelen weer met elkaar verbinden. Tot slot wordt de hele Ringzone uitgerust met een netwerk van brede fietsverbindingen. Voor het zover is, moet Lantis de vergunning waarvoor ze donderdag een aanvraag indiende, ook effectief verkrijgen. Daarvoor is onder meer een openbaar onderzoek nodig, dat door de huidige coronamaatregelen anders zal verlopen. De stad Antwerpen, Beveren en Lantis stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de burger "vanuit zijn kot" maximaal toegang heeft tot alle onderdelen van de vergunningsaanvraag. Zo zal er een tijdelijke website gelanceerd worden waarop alle documenten en plannen van de aanvraag te raadplegen zijn. Via virtuele zitdagen zullen individuele vragen van burgers beantwoord worden. Een beknopte folder over het project, die huis-aan-huis bedeeld wordt, moet elke Antwerpenaar wegwijs maken in de basisprincipes van de Oosterweelverbinding. (Belga)

"Het indienen van de omgevingsvergunning betekent een nieuwe mijlpaal voor het grootste infrastructuurproject van het komend decennium in Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Vanaf nu wordt het letterlijk aftellen tot de start van de werken. Met het Oosterweelproject bieden we een perspectief voor duurzame mobiliteit, een leefbare omgeving, economische stimuli, en laat ons dat vooral niet vergeten, een toonbeeld van burgerparticipatie, waar we vanuit het buitenland veel belangstelling voor krijgen." De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond, dankzij de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en de bouw van een tunnel onder het Albertkanaal die aansluit op de R1 Noord. Deze nieuwe verbinding moet het verkeer niet alleen vlotter maar ook veiliger laten verlopen. Het Viaduct van Merksem verdwijnt en de snelweginfrastructuur wordt zoveel als mogelijk onder de grond gebracht of ingebed in het landschap. De overkappingen moeten wijken en stadsdelen weer met elkaar verbinden. Tot slot wordt de hele Ringzone uitgerust met een netwerk van brede fietsverbindingen. Voor het zover is, moet Lantis de vergunning waarvoor ze donderdag een aanvraag indiende, ook effectief verkrijgen. Daarvoor is onder meer een openbaar onderzoek nodig, dat door de huidige coronamaatregelen anders zal verlopen. De stad Antwerpen, Beveren en Lantis stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de burger "vanuit zijn kot" maximaal toegang heeft tot alle onderdelen van de vergunningsaanvraag. Zo zal er een tijdelijke website gelanceerd worden waarop alle documenten en plannen van de aanvraag te raadplegen zijn. Via virtuele zitdagen zullen individuele vragen van burgers beantwoord worden. Een beknopte folder over het project, die huis-aan-huis bedeeld wordt, moet elke Antwerpenaar wegwijs maken in de basisprincipes van de Oosterweelverbinding. (Belga)