Volgens de Mediahuis-kranten hebben de auditeurs fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als de auditeurs worden gevolgd, dan wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren. De auditeurs stellen onder meer dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht. Het gaat om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano (een idee van Straten-Generaal). Minister van Mobiliteit Ben Weyts wacht de finale uitspraak van de Raad van State af. Die volgt meestal maar ook niet altijd het advies van de auditeurs. Maar als de auditeurs gevolgd worden en de ruimtelijke procedures opnieuw moeten worden gedaan, dreigt volgens minister Weyts een vertraging of "terugslag" van "enkele jaren". De N-VA-minister wijst er meteen op dat die vertraging ook zal gelden voor alternatieven en voor de overkapping. Toch wil de N-VA-minister met zijn collega van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) onderzoeken of er al een en ander kan voorbereid worden voor het geval de Raad van State de kritiek bevestigt. Weyts reageert ook op de kritiek van Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). Volgens haar stond de kritiek van de Raad van State "in de sterren geschreven". "Minister van Mobiliteit Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan de Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft", aldus Kherbache aan Belga. Weyts spreekt van "goedkope kritiek" en vraagt Kherbache om aan "zelfreflectie" te doen. "De MER die nu onder vuur ligt, is opgemaakt door de vorige Vlaamse regering, inclusief de sp.a. Als ik al iets oogst, is het minstens ten dele mee gezaaid door de sp.a", aldus Weyts. (Belga)

Volgens de Mediahuis-kranten hebben de auditeurs fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als de auditeurs worden gevolgd, dan wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren. De auditeurs stellen onder meer dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht. Het gaat om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano (een idee van Straten-Generaal). Minister van Mobiliteit Ben Weyts wacht de finale uitspraak van de Raad van State af. Die volgt meestal maar ook niet altijd het advies van de auditeurs. Maar als de auditeurs gevolgd worden en de ruimtelijke procedures opnieuw moeten worden gedaan, dreigt volgens minister Weyts een vertraging of "terugslag" van "enkele jaren". De N-VA-minister wijst er meteen op dat die vertraging ook zal gelden voor alternatieven en voor de overkapping. Toch wil de N-VA-minister met zijn collega van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) onderzoeken of er al een en ander kan voorbereid worden voor het geval de Raad van State de kritiek bevestigt. Weyts reageert ook op de kritiek van Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). Volgens haar stond de kritiek van de Raad van State "in de sterren geschreven". "Minister van Mobiliteit Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan de Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft", aldus Kherbache aan Belga. Weyts spreekt van "goedkope kritiek" en vraagt Kherbache om aan "zelfreflectie" te doen. "De MER die nu onder vuur ligt, is opgemaakt door de vorige Vlaamse regering, inclusief de sp.a. Als ik al iets oogst, is het minstens ten dele mee gezaaid door de sp.a", aldus Weyts. (Belga)