Volgens de krant valt er maandag bij de Raad van State een aangetekende brief in de bus van Greet Bergmans en Steven Vervaet. De twee leden van Groen uit Zwijndrecht dienen met de steun van hun partijtop een 'verzoekschrift tot nietigverklaring' in tegen de goedkeuring van het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel. Volgens de aanklagers heeft de Vlaamse regering 'de algemene beginselen van behoorlijk bestuur' geschonden.

Op 14 februari koos de regering-Peeters II definitief voor het Oosterweeltracé voor het sluiten van de Antwerpse ring. Ze baseerde zich daarvoor op het milieurapport dat door de dienst MER werd goedgekeurd. Daaruit blijkt dat het Oosterweeltracé de beste keuze is voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen.

Vlaamse regering terug naar af als klacht ontvankelijk en gegrond is

Greet Bergmans en Steven Vervaet, die ook lid zijn van Ademloos, eisen dat de Raad van State de milieustudie terugroept. De mogelijke gevolgen zijn enorm. Als de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, dan vervallen ook het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de bouwvergunningen die op basis van de studie worden opgesteld. Dan moet de Vlaamse regering dus terug naar af.

'Het MER-rapport voldoet volgens ons niet aan de richtlijnen die op voorhand werden opgesteld', legt Bergmans uit. 'Zo moest de dienst-MER de gezondheidseffecten voor het gebied Zwijndrecht in een apart hoofdstuk belichten. Dat is niet gebeurd.'

(Belga/SD)

Volgens de krant valt er maandag bij de Raad van State een aangetekende brief in de bus van Greet Bergmans en Steven Vervaet. De twee leden van Groen uit Zwijndrecht dienen met de steun van hun partijtop een 'verzoekschrift tot nietigverklaring' in tegen de goedkeuring van het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel. Volgens de aanklagers heeft de Vlaamse regering 'de algemene beginselen van behoorlijk bestuur' geschonden. Op 14 februari koos de regering-Peeters II definitief voor het Oosterweeltracé voor het sluiten van de Antwerpse ring. Ze baseerde zich daarvoor op het milieurapport dat door de dienst MER werd goedgekeurd. Daaruit blijkt dat het Oosterweeltracé de beste keuze is voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Greet Bergmans en Steven Vervaet, die ook lid zijn van Ademloos, eisen dat de Raad van State de milieustudie terugroept. De mogelijke gevolgen zijn enorm. Als de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, dan vervallen ook het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de bouwvergunningen die op basis van de studie worden opgesteld. Dan moet de Vlaamse regering dus terug naar af. 'Het MER-rapport voldoet volgens ons niet aan de richtlijnen die op voorhand werden opgesteld', legt Bergmans uit. 'Zo moest de dienst-MER de gezondheidseffecten voor het gebied Zwijndrecht in een apart hoofdstuk belichten. Dat is niet gebeurd.'(Belga/SD)